How to write a world-class paper : minisymposium

Op dinsdagmiddag 26 oktober organiseren wij in samenwerking met Elsevier Science een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en – strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s.
– Prof. Rik Leemans, editor-in-chief van het tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability, vertelt vanuit zijn ervaring over het publicatie – en editingproces.
– Wouter houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.
– En prof. Willem Takken levert een bijdrage over Open Access.
Martin Kropff zal het minisymposium openen en Hubert Krekels is de dagvoorzitter.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal (C222) van het Forumgebouw.

De deelname is gratis. Opgave bij msu.library@wur.nl. Jullie zijn van harte welkom. De middag is ook te volgen op: http://wurtv.wur.nl/Presentations/C222/

Advertenties

Verbeteren van Way en de WDA

Een paar dagen terug schreef ik op mijn eigen blog een post dat te maken had met OA repositories en digitale theses. Ik illustreerde mijn verhaal aan de hand aan een voorbeeld over een thesis uit Leiden die niet in Google terug te vinden was. Over het algemeen lijken onze theses goed geindexeerd in Google Scholar, maar dat heb ik niet uitputtend gecontroleerd maar niet in Google.

Wat ik voorstelde als oplossing in Leiden zouden we in feite ook in Wageningen kunnen doen. Alle electronische theses opknippen in hoofdstukken en de hoofdstukken als pre-prints in de repository opnemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat Way, beter om kan gaan met versies. Dus preprints tonen wanneer we die hebben en het mag, en publishers postprints wanneer iemand op ons eigen netwerk daar toegang toe zou hebben.

Nu stimuleren we auteurs financieel door publicatie in OA tijdschriften te betalen. We zouden moeten bezien of we dat geld niet beter in kunnen inzetten door ons eigen archief beter te vullen door pre-prints uit de theses te knippen en die ook te archiveren. Dat zal in het begin handwerk zijn, maar wanneer een goed begin en basis hebben, kunnen we auteurs er op wijzen hoe we dit voor henzelf kunnen laten doen. Dit in de volle overtuiging dat OA aan het eind van de dag impact verhogend werkt.

Kan de WUR maar beter wachten?

De clou van het verhaal van Leo Waajers begon  op slide 16. Daar stond:

‘Imagine a call for proposals.

“Annually, WUR produces N articles in (sub) discipline Y. A consortium comprising WUR, the Ministry of Agriculture, FAO, NWO wants to tender the reviewing process for these articles under the following conditions: ………………” ‘

Het was een analogie met de nucleaire fysica, waar maar een beperkt aantal tijdschriften van belang zijn In dat vakgebied worden pogingen in het werk gesteld om de rol af te kopen die die tijdschriften spelen bij het poces van kwaliteitsborging. Ik weet wel dat dit soort ideeen bij Leo eerder gedachtenexperimenten zijn dan concrete zakelijke voorstellen, maar daarom wil ik het gedachtenexperiment voortzetten. Hoeveel tijdschriften zou je moeten afkopen om “het domein van Wageningen UR’ te kunnen bedienen? Of is dat domein inmiddels zo diffuus (Leo noemt (sub)discipline y, zouden er nog meer zijn?) dat dit voorstel niet zou werken voor WUR?

Ik ben wat huiverig voor vergelijkingen van andere disciplines met nucleaire fysica. Jarenlang werd er gezegd dat de hele wetenschappelijke communicatie het voorbeeld zou gaan volgen van het e-print archief van Los Alamos (ArXiv). Maar kennelijk werken dingen die voor nucleaire fysica werken niet automatisch voor andere vakgebieden.