EndNote connection files voor documentatiebestanden en catalogus

Beste collega’s,

Hugo en ik zijn bezig geweest om de EndNote connection files voor de documentatie bestanden Consumer and Household Studies, Land-Bodem-Water, Hydrotheek en ARTIK als ook voor de catalogus aan te passen zodat records zo volledig mogelijk in EndNote geladen worden bij online zoeken. De EndNote connection files maken gebruik van MARC records en het blijkt nu dat niet alle informatie in EndNote binnen komt bij zoeken via de connection files.
Records zijn wel goed in EndNote binnen te halen door gebruik te maken van export functionaliteit (via RIS format).
Dit is vanuit ieder databestand of vauit de catalogus prima te gebruiken. Het voorstel van Hugo en mij is dan ook om van de connection files verder af te zien en gebruikers alleen op de export via RIS te wijzen voor de documentatie bestanden en de catalogus.

Vriendelijke groeten, Marco

Advertenties

Nieuw EndNote filter voor CSA

Er staat een nieuw EndNote filter voor de CSA databases op W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters

Kijk gelijk even of je filters voor Agricola en RefMan RIS ook up to date zijn…

groeten, Marco

EndNote X4 manual

Hallo allemaal,
Er is een nieuwe EndNote manual: http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.pdf of http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.

Toegevoegd is
– het importeren van PFDs in EndNote, waarbij automatisch een record aangemaakt wordt.
– Export vanuit Scopus
– Save/import vanuit CSA databases

Verwijderd is:
– Direct export vanuit Web of science via marked list (oefening hierover is ook verwijderd)
– Download+ import uit OvidSP

Echt anders is:
– Integratie met Word
– De-duplicatie

Groeten, Marianne

Oude filters blijven in pull down van Endnote import option staan – 2

Verleden week schreef ik over “problemen” die ik had met oude filters die blijven staan na het updaten van EndNote X naar versie X2. Vanochtend kreeg ik van support van Thomson antwoord. Oplossing is het legen van de preferences voor EndNote in C:\Documents and Settings\[Your User Name]\Application Data en in de registry van Windows. Hiervoor

Dit bleek voor mij te werken. De voorkeursinstellingen zijn echter wel weer op default gezet. Ook werden na het resetten van de preferences de WUR filters, styles en connections vanuit APPS/distrib geïnstalleerd.

Oude filters blijven in pull down van Endnote import option staan

Ik heb net een mail gestuurd naar support van EndNote omdat mij opviel dat oude filter namen nog in de pull down blijven staan die je krijgt onder import option wanneer je referenties in een txt file wilt importeren in EndNote X2. In deze pull down staan bij mij nog steeds filters genoemd die ik al eerder uit de folder met filters weggegooid heb en die ik in deze lijst dus ook niet meer wil zien. Zodra ik antwoord heb van Thomson zal ik dit op de blog publiceren.

gr. Marco

Full text search in EndNote X2

Er waren problemen gemeld met de EndNoteX2 optie Find full text bij downloads van Scopus. Ik heb wat dingen uitgeprobeerd en herken wat patronen.

In Scopus is het probleem, dat het DOI nummer niet in het juiste EndNote veld (DOI) terechtkomt, maar in het veld Notes. Ik heb het RefMan Ris filter zodanig aangepast, dat het nu wel goed gaat (zie voor file: W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters\RefMan Ris.enf). Zet deze file in de directory C:\program files\EndNote X2\filters en overschrijf daarmee de oude, dan komt het nummer wel in het goede veld terecht. Het DOI nummer moet natuurlijk wel in de download zitten (Complete format of Specifiy fields to be Exported).

In Web of Science gaat het meestal goed, ook als er geen DOI nummer aanwezig is, behalve als het record geen Journal article is. Hier vindt herkenning plaats op basis van het ISI nummer.

Bij CAB Abstracts(OvidSP) wordt het DOI nummer als link in het DOI veld gezet, bijv. http://dx.doi.org/10.1016/S0268-005X(03)00040-7. Afhankelijk van het tijdschrift gaat dit wel of niet goed. Het werkt meestal wel met het kale DOI nummer: 10.1016/S0268-005X(03)00040-7

Voor PubMed wil ik het nog uitzoeken, maar daar was vandaag iets vreemds mee aan de hand.

groeten, Marianne

Importeren van OvidSP alerts vanuit de mail naar EndNote

Importeren in EndNote van resultaten op een alert (ingezet bij OvidSP) gaat verkeerd wanneer je de toegestuurde e-mail met te importeren referenties als een txt file via het aangepaste EndNote filter probeert te importeren. Het gaat mis wanneer velden niet op één regel passen.

Een oplossing is om gebruik te maken van de e-mail met link naar de resultaten van de alert. Via de link kan je naar de resultaten toe en door deze in het reprint/medlars format te bewaren en dan te importen in EndNote met het juiste filter (te vinden in W:\FB\BIB\SCM\collectievorming\Databases\platforms\filters; gebruik bij meerdere filters voor een bestand degene met _MVV in de file naam) kunnen de referenties volledig in EndNote geïmporteerd worden. Ik hoor het wel als ik even kan helpen.

Groeten, Marco