Maximum te exporteren records uit catalogus of documentatiebestand

Het maximum aantal records dat je kunt exporteren uit de catalogus of een bestand als Land Bodem Water is nu 250. Voor de printoptie is dit 500. Ik loop er regelmatig tegenaan dat 250  te weinig is. Ik stel daarom voor het exporteermaximum te verhogen naar 500 voor alle gebruikers. Dit is voor mij overigens niet genoeg. Ik wil weten of het mogelijk is voor een selecte groep gebruikers het maximum nog hoger te maken, bijvoorbeeld door dit te koppelen aan de inlognaam. Degenen die dit nodig hebben kunnen dit dan aanvragen.

Advertenties

Praw, der Hemeldonner2.0wetter

De tweede Web2academia gaat niet door. De eerste cursus trok wel mensen, maar voor mijn gevoel waren dat eerder mensen die met informatie bezig zijn dan pur sang onderzoekers. De demo’s lopen naar ik begrijp ook geen storm. Peter Booman vroeg of het lukte het 2.0 gedachtegoed te verspreiden, en ik denk dat hij begrip had voor de moeilijkheden bij het verspreiden van het woord.

Ik zit me af te vragen of we effectiever wetenschappers kunnen bereiken. Voor mijn gevoel slaat 2.0 vooral aan bij zenders van informatie, zoals bibliotheken en corporate communicatoren. Prive hebben mensen er ook weinig moete mee om Flickr of Youtube te gebruiken. Maar ik vraag me af of wetenschappers zichzelf als zenders van informatie zien, en als ze het doen hebben ze er al een manier voor. (tijdschriften en congressen) Wat voegt 2.0 daar voor hen aan toe?
Ik heb net even een post herlezen van Pete Shelton (IFPRI) http://blog.webtastings.net/2008/07/02/three-lessons-from-a-year-of-teaching-20-to-researchers
Ik kan een punt van Pete intuitief onderschrijven (Focus on the job, not the tool). Wat betreft het tweede punt (Researchers like hearing from other researchers, not us) klopt met mijn eigen waarneming op de eerste Web2academia kursus Marianne liet zien hoe ze zelf del.icio.us had gebruikt voor de voorbereiding van een congres. Dat was voor mensen een eye opener.
Wat betreft Pete’s laatste punt vraag ik me af hoe ver wij hier in als bibliotheek moeten gaan. verwachten mensen van een bibliotheek dat die hen voorziet van ” work spaces for posting data, figures and working versions of research papers for sharing among colleagues and project teams” ? De groep waar Pete voor werkt is niet alleen de bibliotheek, maar ook verantwoordelijk voor “knowledge management”. En ik weet ook toevallig een stukje vervolg van dit verhaal: ze hebben daar met Google apps iets opgezet, maar kregen prompt last met een automatiseringsclub die dat voor de hele CGIAR (waar IFPRI toe behoort) centraal wilden opzetten ……..
Ik zou zelf het liefste werken met een groep mensen die bijvoorbeeld een congres organiseren, om te laten zien dat web2.0 gereeedschap daar nuttig bij kan zijn. Of een demonstratie site opzetten over een onderwerp om te laten zien hoe het kan werken. Zou citatieanalyse een goed onderwerp zijn?

Hugo

A-Z lijst

Ik wil graag een discussie over de uitgangspunten voor de keuze van de A-Z lijst onder Search. Irene heeft ons een goed overzicht gestuurd van de huidige bronnen, en welke daarvan geen b4/b5 code hebben, en andersom welke de code hebben maar niet in de A-Z lijst voorkomen.

Voordat ik hierop kan reageren, moet duidelijk zijn wat we met de lijst willen. Wat mij betreft is het geen lijst van de meest gebruikte/ gewaardeerde bronnen, maar meer een “totaal”-overzicht van relevante bronnen. Dit kan ook een door mij met B2 gewaardeerde bron zijn.

Ik kan me ook voorstellen dat we een combinatie maken. We kunnen als eerste een verkorte lijst presenteren met de b4/b5 bronnen, en dan een optie “more” aanbieden voor een meer complete lijst.

Zal het onderzoek van Han Na nog informatie geven over wensen van gebruikers? Dan moeten we dat eerst afwachten.

Marja

Beoordelingscriteria informatievaardigheden

In het onderwijsoverleg van 4 juni 2008, is afgesproken dat er een ‘checklist’ opgesteld wordt voor docenten om informatievaardigheden te beoordelen. De ‘checklist’ met beoordelingscriteria zou voor eind juni 2008 gereed zijn. Na enig vooronderzoek blijkt het opstellen van een dergelijke lijst aanzienlijk gecompliceerder en meer tijd te vergen. De ‘deadline’ is verplaatst naar 1 September 2008.

 

In feite zou je eerst standaarden met normen, comptenties en criteria moeten formuleren en daarna modules ontwikkelen. Dit is bij de aanvankelijk ontwikkelde modules ook ten dele gebeurd. De modules Informatievaardigheden zijn inmiddels vernieuwd, uitgebried en grotendeels gereed. De standaard en beoordelingscriteria worden daaruit gedestilleerd. Wij spannen het paard gedeeltelijk achter onze Information Litracy-wagen.

 

Er zijn verscheidene standaarden (normen, competenties en gedragsindicatoren) geformuleerd voor het hoger onderwijs in informatievaardigheden. Het merendeel is gebaseerd op de internationaal erkende ACRL.-standaard (2000). Het LOOWI heeft deze standaard in het Nederlands vertaald, het 2e concept (2005) is gereed. De ANZIL-CAUL-standaard is gebaseerd op de ACRL-standaard, maar biedt een meerwaarde volgens de Associatie KU Leuven (Nederlandse vertaling van de ANZIL-CAUL-standaard) en is recenter (2004). Bibliotheek TU Delft heeft competenties, gedragskenmerken en observeerbare criteria beschreven in het rapport: Informatievaardigheden als onderdeel van academische vaardigheden (2004). Het rapport (te vinden in de map W:/FB/BIB/SCM/informatievaardigheden/docenteninformatie/IL checklist) is gedeeltelijk gebaseerd op ACRL- en ANZIL-CAUL-standaarden en de terminologie is aangepast: Normen zijn competenties, competenties zijn subcompetenties en gedragsindicatoren zijn gedragskenmerken of observeerbare criteria. Het rapport beschrijft o.a.(sub)competenties op vier niveaus, welke gedragskenmerken bij een (sub)competentie horen en observeerbare criteria per competentie en product. Voorbeelden van producten zijn: zoekstrategie en lijst van zoektermen.

 

Op basis van het vooronderzoek is besloten dat:

  1. De ANZIL-CAUL-standaard als referentie dient m.b.t. normen en competenties.
  2. Het rapport van bibliotheek TU-Delft als referentie dient m.b.t. voorbeelden van observeerbare criteria (gedragsindicatoren) en producten.
  3. De checklirts/beoordelingscriteria worden geformuleerd in het Engels
  4. Er bij de checklist/beoordelingscriteria twee niveaus worden aangegeven: BSc en MSc
  5. De verantwoordelijke(n) voor de beoordeling in de checklist/beoordelingscriteria wordt aangegeven: Vakdocent (V), informatiespecialist (I) of gezamenlijk (G)
  6. Observeerbare beoordelingscriteria geformuleerd worden bij de modules die gereed zijn: Bijv. Na het volgen van deze module, is de student in staat drie zoektermen te combineren m.b.v. Booleaanse operatoren.

Bekijk de voortgang, lever commentaar en suggesties op Wageningen UR Library Innovation Wiki –  SCM – informatievaardigheden. of reageer via deze SCM Weblog.

Annemie en Joke

Getrunceerd zoeken op een vaste combinatie in Scopus

Getrunceerd zoeken binnen quotes levert 0 hits op, dus dit gaat niet :
TITLE-ABS-KEY(“genetic marker*”),

maar zo kan het wel:
TITLE-ABS-KEY(genetic pre/0 marker*)