Wijzigingen in OvidSP 3.0

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Zoekingangen
SilverPlatter Search is vervallen. “Ovid Advanced Search” heet nu “Advanced Search”

Navigatie en algemene layout
Om terug te keren naar het beginscherm moet je niet meer op de knop ” Main Page” klikken, gaat nu via tabblad “Search”.
Maar als je via search tools naar bv de thesaurus bent gegaan (en besluit om niet via de thesaurus een zoekactie uit te voeren) moet je wel de knop “Main Search Page” gebruiken om weer naar het zoekscherm terug te keren!
Behalve het tabblad Search is er ook een nieuw tabblad “My Workspace”( zie verderop voor uitleg hierover. (het tabblad Journals moet nog worden weggehaald).
De layout van Ovid 3.0 is overal wat strakker en helderder geworden, kleuren zijn aangepast.

Change database
Naar andere database gaan gaat niet meer via de knop Change Database, maar via de link Ovid Resources (onder Selected resources),  zit wel erg verstopt.

Inloggen
Inloggen ging eerst via “Personal account” knop, nu via “My account” knop.

Database Field Guides
Knop database field guide is verdwenen, nu kun je deze guide vinden via de knop  “i” voor de geselecteerde database (onder Selected Resources).

Zoeken in meer databases tegelijk
De databases waarin je zoekt staan nu getoond vlak onder de tabs Search fields enz bij Selected Resources (is minder opvallend dan in de oude situatie). Opm. de problemen die we eerder signaleerden bij het zoeken in meer databases zijn helaas nog niet opgelost.

Saved Searches/Alerts
De knop Saved Searches/Alerts is verdwenen, deze optie kun je nu vinden door op de tab My Workspace te klikken, daar vind je de optie  “My Searches & Alerts”, waar je je searches en alerts kunt vinden (optie View Saved bij Search History is wel gebleven).

Search Tools
De lay-out bij optie Search Tools is veranderd, nu worden via uitrolscherm aantal opties aangeboden (o.a. thesaurus, map term, permuted index enz.), map term staat default), was eerst via rijtje waar je radiobutton moest aanvinken.

Advanced Search, Multi-Field Search, Search Fields
Lay-out bij deze zoekingangen is veranderd (sommige knoppen vervangen door links, en deze zijn op een andere plaats te vinden), maar de functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven. 

Result Tools
In de oude situatie verscheen, na een zoekactie, in “linker frame”  Search Aid met o.a. “your search” en “narrow search” (subjects, authors, journals). In Ovid 3.0 is dit te vinden bij “Filter by” (te vinden onder de kop Result Tools in het linker frame), waarbij meer filtermogelijkheden worden aangeboden, en ook gefilterd kan worden op jaar of range van jaren.
Behalve de optie Filter by vind je onder Result Tools ook de optie Search Information, waar je zoekactie wordt weergegeven en wordt getoond hoeveel titels die actie heeft opgeleverd. Bovendien vind je daar de sorteeropties ( stond in de oude situatie boven de lijst met gevonden records).

Results Manager
Deze is verdwenen in de nieuwe situatie, er staan nu boven de lijst met resultaten 2 nieuwe knoppen, nl Email en Export, en als je hierop klikt krijg je de opties te zien die eerst in de Results Manager werden aangeboden.
Bij zowel Export als Email is er de keuze “select fields to display”, bij mail kun je kiezen voor Citation style (Ovid citation of Ovid Labeled Citation), bij export o.a. keuze export naar word, XML, EndNote, reprint/Medlars enz.

Selecteren van records voor export of mail
Je kunt een selectie van te mailen of exporteren records maken door titels één voor één aan te klikken, OF door vakje aan te vinken waarbij alle records geselecteerd worden, OF door range aan te geven (deze opties zijn te vinden boven de lijst met resultaten).
Bij My projects zit alleen een knop select all (of handmatig titels aanvinken)

Customize display
De knop Customize display is verhuisd naar linker frame (onder Result Tools). I.p.v. keuze voor record format ( Ovid, BRS, Medlars enz), krijg je nu 2 opties (select style to display), nl. Ovid Labeled Citation of Ovid Citation.
Verschillen tussen beide displays zijn o.a.: wel of geen scheidingstekens tussen auteursnamen, wel of niet tonen abstract, wel of niet kunnen doorklikken op descriptors enz. Het ene display is wat compacter dan andere.

Wij hebben Ovid gevraagd om als default het volgende display in te stellen (de gebruiker kan dat zelf naar zijn/haar eigen wensen aanpassen):
Style: Ovid Labeled Citation
Fields: TI, AU, SO, AB

Onze argumenten hiervoor waren:
-goede scheidingstekens bij presentatie auteurs
-mogelijkheid tot doorklikken op subject headings, auteurs etc.
-“compacte presentatie van het record”
-voordeel is dat je van alle records de abstracts ziet, en niet één voor één in het rechterframe hoeft aan te klikken.

De knop Reset display is helaas verdwenen.

In Ovid 3.0 staan boven de lijst met resultaten (via een link) de opties title – citation – abstract (laatste alleen bij Ovid Citation), dit is om snel een ander display te kiezen. De optie View All Abstracts is verdwenen (en vervangen door de bovengenoemde link Abstracts).

Alerts enz
Starten alert gaat op dezelfde als in oude situatie, nl via de knop More in Search History.

My workspace (met o.a. “My Projects” en “My searches & Alerts”)
Dit is een nieuwe optie in OvidSP, via My Workspace kun je je alerts, opgeslagen zoekvragen enz. bekijken.
Om deze optie te gebruiken moet je natuurlijk wel zijn ingelogd. 
Hier kun je ook projecten (mapjes) aanmaken, My Projects, waarin je records verzamelt. Je kunt records toevoegen aan jouw projects door ze te selecteren en op knop add to My Projects te klikken (daarna bestaand project kiezen of nieuw project aanmaken).
Via My projects kun je ook records mailen en exporteren.
Een overzicht van jouw My projects kun je ook vinden in het linker frame (onderaan)

Advertenties

Nieuw EndNote filter voor CSA

Er staat een nieuw EndNote filter voor de CSA databases op W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters

Kijk gelijk even of je filters voor Agricola en RefMan RIS ook up to date zijn…

groeten, Marco

EndNote X4 manual

Hallo allemaal,
Er is een nieuwe EndNote manual: http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.pdf of http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.

Toegevoegd is
– het importeren van PFDs in EndNote, waarbij automatisch een record aangemaakt wordt.
– Export vanuit Scopus
– Save/import vanuit CSA databases

Verwijderd is:
– Direct export vanuit Web of science via marked list (oefening hierover is ook verwijderd)
– Download+ import uit OvidSP

Echt anders is:
– Integratie met Word
– De-duplicatie

Groeten, Marianne

FAQ Item over Endnote filters

Ik was net met Marja Duizendstraal bezig direct export uit OvidSP Zoological Record naar EdnNote voor elkaar te krijgen. marco heeft hier al eerder over geblogd, we hebben nu een paar items voor de FAQ geschreven. Hieronder de tekst. Hopelijk helpt dit.

Where does EndNote look for Connection files, Filters, Styles?

– EndNote locates such files in the directory that you have indicated in your preferences as well as the directories where EndNote installs such files by default. For the installation on the WUR network we have made sure you can access the file directories; the preferred locations are M:\My Documents\Endnote\Connections, M:\My Documents\Endnote\Filters and M:\My Documents\Endnote\Styles. You can modify these locations ((Edit > Preferences > File locations) By default EndNote installs connection files, filters and styles in respectively C:\Program Files\EndNote ..\Connections ;C:\Program Files\EndNote ..\Filters ; C:\Program Files\EndNote ..\ Styles; (where .. should be replaced by the version) . EndNote locates these files in the directories of your current installation, but also in directories from previous versions.

The lists of files in Connection Manager, Filter Manager and Style Manager are very long. How to make them shorter.

– Copy all the files that you use to the preferred location and rename or delete the directories on the C: drive (see previous item in this FAQ) For example: rename C:\Program Files\EndNote X4\Filters to C:\Program Files\EndNote X4\Filters_old.

How does EndNote select filters for direct export?

– For Web of Science, Scopus and EBSCOhost EndNote automatically selects the RefMan RIS filter. For OvidSP EndNote selects the filter with the correct Vendor Identification and Database Identification. If more than one filter meets the criteria the result is unpredictable. Therefore it is essential that EndNote can only access one version of a filter (see previous item) Alternatively to get control which filter is used with OvidSP one can save the exported references to disk (choose Reprint / Medlars format upon export in OvidSP) and in EndNote use File > Import .

How to write a world-class paper : minisymposium

Op dinsdagmiddag 26 oktober organiseren wij in samenwerking met Elsevier Science een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en – strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s.
– Prof. Rik Leemans, editor-in-chief van het tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability, vertelt vanuit zijn ervaring over het publicatie – en editingproces.
– Wouter houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.
– En prof. Willem Takken levert een bijdrage over Open Access.
Martin Kropff zal het minisymposium openen en Hubert Krekels is de dagvoorzitter.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal (C222) van het Forumgebouw.

De deelname is gratis. Opgave bij msu.library@wur.nl. Jullie zijn van harte welkom. De middag is ook te volgen op: http://wurtv.wur.nl/Presentations/C222/

Nieuwe cijfers

Onderstaand bericht stond op de OWI-site. Het is met name belangrijk voor degenen die het vak MOS Information Literacy geven, omdat wij hiervoor eindcijfers doorgeven aan de cijferadministratie via de leerstoelgroep ECS. Deze moeten dus voortaan anders afgerond worden, wanneer ze hoger dan 6 zijn. In andere gevallen geven wij alleen deelcijfers door aan vakcoördinatoren en ronden we het cijfer meestal niet af.

“Starting with the exams of period 1, 2010 the marks for exams will be stored with halves behind the decimal point. It is restricted to marks over 6, so for that range the options are 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 and 10. This will be introduced on request of the Examining Boards and many lecturers and as a consequence of the conversion policy of marks. See note for details.”

Knowledge Democracy

Een onderwerp dat wel lang is blijven liggen (zie oude blog van Ger + commentaar), maar misschien geeft de vakantieperiode wat tijd voor reflectie. Ik heb het over het verzoek van Ger om via de blog te reageren op een vraag van Herman Eysackers in de bibliotheekraad.

Herman was naar een congres over Knowledge Democracy
geweest dat ter gelegenheid van het afscheid van Roel in ’t Veld als hoofd van het RMNO (Raad voor Ruimtelijk, Natuur- en Milieuonderzoek) werd georganiseerd. In ’t Veld is editor van “Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics, and Media” dat door Springer is uitgegeven.

Eysackers vroeg om een visie van de bibliotheek op informatie. Of meer precies:
“Mede door het congres Knowledge democracy worstel ik met de samengestelde vraag :
– hoe we de gigantisch toenemende informatiestroom hanteerbaar kunnen houden (bijhouden wat er verschijnt)
– hoe we informatie op hun waarde kunnen beoordelen (zorgen dat de ondebouwde inforatie wordt gescheiden van de gecmailde informatie)
– hoe we vanuit de wetenschap zo effectief deel kunnen uitmaken van die knowledge democracy (op welke wijze kunnen wij onze klassieke wetenschappelijke autoriteitspositie een zodanig andere vorm geven dat we in de huidige maatschappij, waarin iedereen zelf wel alles kan vinden en dus weten, weer een erkende rol krijgen)”

Het is niet vreemd dat zo’n vraag aan de bibliotheek gesteld wordt en het is belangrijk dat we dit oppakken. We zijn natuurlijk al voortdurend bezig met het zoeken van oplossingen en we kunnen aangeven wat we op dit moment doen (information literacy, selectie via alerts etc.). Het lijkt voorlopig wat gescharrel in de marge, maar misschien kunnen we meer doen. Wij zijn wel het instituut van waaruit je discussies over de kennis- en informatieproblematiek binnen WUR zou kunnen initiëren. Zoiets stelde Ger ook voor. Als het meer een gespreksonderwerp wordt binnen WUR dan kan het werk van de bibliotheek ook beter op waarde geschat worden. Met als consequentie bijvoorbeeld een bredere acceptatie van Information Literacy.
Zullen we na de vakantie met wat mensen aan de slag gaan?

HF