Innovatie en Inspiratie – een SURF seminar

Midden februari bezocht ik het seminar Innovatie en Inspiratie van de SURF Academy. Het ging over toepassingen van ICT in het hoger onderwijs met een vooruitblik van 3 à 5 jaar. Gepresenteerd werden projecten die in het kader van innovatieprogramma’s van Surfnet zijn uitgevoerd. Thema’s die aan de orde kwamen waren web lectures, virtuele werelden, augmented reality, mobiel leren, digitale didactiek en 4K-video. Het programma en alle presentaties (video/ppt) zijn te bekijken.

Ik ging er uiteraard heen om ideeën op te doen voor het onderwijs in informatievaardigheden. Was het inspirerend? Jawel, geholpen door de prima ambiance van het Utrechtse Media Plaza,  de 200 enthousiaste bezoekers en een aantal interessante presentaties.

De keynote “Van Onderwijsinstelling naar Learning Space” door Matthijs Leendertse van TNO gaf mij een mooi en ook wel overtuigend beeld van de ontwikkelingen we in het onderwijs kunnen verwachten. Zijn horizon was het jaar 2020 en het verhaal gebaseerd op o.a. onderzoek voor de Europese Commissie met betrekking tot de toekomst van het leren. Het ging om de veranderende leeromgeving en trends. Zeker de moeite waard om deze presentatie nog eens rustig te bekijken.

Van de parallel sessies koos ik bij het mobiel leren voor de lezingen over web lectures, waarvan ik het “live taggen” van die lectures interessant vond. Verder ging ik naar Serious Gaming presentaties maar wederom kwam ik tot de conclusie dat gaming voor onderwijs blijft steken in het veelbelovend zijn. Geen spectaculaire doorbraak met mooie practische toepassingsmogelijkheden, al vond ik de Wiki-games van Peter van Rosmalen van de Open Universiteit in zijn eenvoud wel aardig.

Ik miste dus de ongetwijfeld interessante presentatie van Sytze de Bruin uit Wageningen (De Lerende Kaart) en meer over augmented reality en 4K-video. het wachten is op een regenachtige namiddag om die presentaties nog eens te bekijken.

Er was ook nog een demomarkt waar ik naarstig speurde naar mogelijkheden om via je smartphone in een bibliotheekruimte een routing te krijgen naar de plank waar het door jou gezochte boek staat. Uiteraard vanuit de catalogus op je smartphone die er hopelijk binnen korte tijd komt. Uit gesprekken met mensen die die software demoden loopt het een beetje vast op het feit dat dat gps het niet echt lekker doet binnen een gebouw.

Tenslotte werd aan het eind van de dag de innovatieregeling 2011 geintroduceerd, het gaat om € 10.000,- per project en de thema’s zijn: Leren op afstand/Online samenwerken, Augmented reality, Nieuwe  videotoepassingen, 4-K video. Vóór meer info naar de website met het reglement innovatieregelingen. Als we iets willen moeten we snel zijn, vóór 1 april indienen.

Hans

Advertenties

“Is There a Future for the Conventional Abstracting and Indexing Services?”

Dit artikel http://journals.sfu.ca/iaald/index.php/aginfo/article/view/165 “presents findings from a study done at the University of Arkansas, Fayetteville, identifying undergraduate and graduate biology students’ preferences for information sources both before and after instruction.”

EndNote connection files voor documentatiebestanden en catalogus

Beste collega’s,

Hugo en ik zijn bezig geweest om de EndNote connection files voor de documentatie bestanden Consumer and Household Studies, Land-Bodem-Water, Hydrotheek en ARTIK als ook voor de catalogus aan te passen zodat records zo volledig mogelijk in EndNote geladen worden bij online zoeken. De EndNote connection files maken gebruik van MARC records en het blijkt nu dat niet alle informatie in EndNote binnen komt bij zoeken via de connection files.
Records zijn wel goed in EndNote binnen te halen door gebruik te maken van export functionaliteit (via RIS format).
Dit is vanuit ieder databestand of vauit de catalogus prima te gebruiken. Het voorstel van Hugo en mij is dan ook om van de connection files verder af te zien en gebruikers alleen op de export via RIS te wijzen voor de documentatie bestanden en de catalogus.

Vriendelijke groeten, Marco

Nieuw EndNote filter voor CSA

Er staat een nieuw EndNote filter voor de CSA databases op W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters

Kijk gelijk even of je filters voor Agricola en RefMan RIS ook up to date zijn…

groeten, Marco

FAQ Item over Endnote filters

Ik was net met Marja Duizendstraal bezig direct export uit OvidSP Zoological Record naar EdnNote voor elkaar te krijgen. marco heeft hier al eerder over geblogd, we hebben nu een paar items voor de FAQ geschreven. Hieronder de tekst. Hopelijk helpt dit.

Where does EndNote look for Connection files, Filters, Styles?

– EndNote locates such files in the directory that you have indicated in your preferences as well as the directories where EndNote installs such files by default. For the installation on the WUR network we have made sure you can access the file directories; the preferred locations are M:\My Documents\Endnote\Connections, M:\My Documents\Endnote\Filters and M:\My Documents\Endnote\Styles. You can modify these locations ((Edit > Preferences > File locations) By default EndNote installs connection files, filters and styles in respectively C:\Program Files\EndNote ..\Connections ;C:\Program Files\EndNote ..\Filters ; C:\Program Files\EndNote ..\ Styles; (where .. should be replaced by the version) . EndNote locates these files in the directories of your current installation, but also in directories from previous versions.

The lists of files in Connection Manager, Filter Manager and Style Manager are very long. How to make them shorter.

– Copy all the files that you use to the preferred location and rename or delete the directories on the C: drive (see previous item in this FAQ) For example: rename C:\Program Files\EndNote X4\Filters to C:\Program Files\EndNote X4\Filters_old.

How does EndNote select filters for direct export?

– For Web of Science, Scopus and EBSCOhost EndNote automatically selects the RefMan RIS filter. For OvidSP EndNote selects the filter with the correct Vendor Identification and Database Identification. If more than one filter meets the criteria the result is unpredictable. Therefore it is essential that EndNote can only access one version of a filter (see previous item) Alternatively to get control which filter is used with OvidSP one can save the exported references to disk (choose Reprint / Medlars format upon export in OvidSP) and in EndNote use File > Import .

How to write a world-class paper : minisymposium

Op dinsdagmiddag 26 oktober organiseren wij in samenwerking met Elsevier Science een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en – strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s.
– Prof. Rik Leemans, editor-in-chief van het tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability, vertelt vanuit zijn ervaring over het publicatie – en editingproces.
– Wouter houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.
– En prof. Willem Takken levert een bijdrage over Open Access.
Martin Kropff zal het minisymposium openen en Hubert Krekels is de dagvoorzitter.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal (C222) van het Forumgebouw.

De deelname is gratis. Opgave bij msu.library@wur.nl. Jullie zijn van harte welkom. De middag is ook te volgen op: http://wurtv.wur.nl/Presentations/C222/

Nieuwe cijfers

Onderstaand bericht stond op de OWI-site. Het is met name belangrijk voor degenen die het vak MOS Information Literacy geven, omdat wij hiervoor eindcijfers doorgeven aan de cijferadministratie via de leerstoelgroep ECS. Deze moeten dus voortaan anders afgerond worden, wanneer ze hoger dan 6 zijn. In andere gevallen geven wij alleen deelcijfers door aan vakcoördinatoren en ronden we het cijfer meestal niet af.

“Starting with the exams of period 1, 2010 the marks for exams will be stored with halves behind the decimal point. It is restricted to marks over 6, so for that range the options are 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 and 10. This will be introduced on request of the Examining Boards and many lecturers and as a consequence of the conversion policy of marks. See note for details.”