Wijzigingen in OvidSP 3.0

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Zoekingangen
SilverPlatter Search is vervallen. “Ovid Advanced Search” heet nu “Advanced Search”

Navigatie en algemene layout
Om terug te keren naar het beginscherm moet je niet meer op de knop ” Main Page” klikken, gaat nu via tabblad “Search”.
Maar als je via search tools naar bv de thesaurus bent gegaan (en besluit om niet via de thesaurus een zoekactie uit te voeren) moet je wel de knop “Main Search Page” gebruiken om weer naar het zoekscherm terug te keren!
Behalve het tabblad Search is er ook een nieuw tabblad “My Workspace”( zie verderop voor uitleg hierover. (het tabblad Journals moet nog worden weggehaald).
De layout van Ovid 3.0 is overal wat strakker en helderder geworden, kleuren zijn aangepast.

Change database
Naar andere database gaan gaat niet meer via de knop Change Database, maar via de link Ovid Resources (onder Selected resources),  zit wel erg verstopt.

Inloggen
Inloggen ging eerst via “Personal account” knop, nu via “My account” knop.

Database Field Guides
Knop database field guide is verdwenen, nu kun je deze guide vinden via de knop  “i” voor de geselecteerde database (onder Selected Resources).

Zoeken in meer databases tegelijk
De databases waarin je zoekt staan nu getoond vlak onder de tabs Search fields enz bij Selected Resources (is minder opvallend dan in de oude situatie). Opm. de problemen die we eerder signaleerden bij het zoeken in meer databases zijn helaas nog niet opgelost.

Saved Searches/Alerts
De knop Saved Searches/Alerts is verdwenen, deze optie kun je nu vinden door op de tab My Workspace te klikken, daar vind je de optie  “My Searches & Alerts”, waar je je searches en alerts kunt vinden (optie View Saved bij Search History is wel gebleven).

Search Tools
De lay-out bij optie Search Tools is veranderd, nu worden via uitrolscherm aantal opties aangeboden (o.a. thesaurus, map term, permuted index enz.), map term staat default), was eerst via rijtje waar je radiobutton moest aanvinken.

Advanced Search, Multi-Field Search, Search Fields
Lay-out bij deze zoekingangen is veranderd (sommige knoppen vervangen door links, en deze zijn op een andere plaats te vinden), maar de functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven. 

Result Tools
In de oude situatie verscheen, na een zoekactie, in “linker frame”  Search Aid met o.a. “your search” en “narrow search” (subjects, authors, journals). In Ovid 3.0 is dit te vinden bij “Filter by” (te vinden onder de kop Result Tools in het linker frame), waarbij meer filtermogelijkheden worden aangeboden, en ook gefilterd kan worden op jaar of range van jaren.
Behalve de optie Filter by vind je onder Result Tools ook de optie Search Information, waar je zoekactie wordt weergegeven en wordt getoond hoeveel titels die actie heeft opgeleverd. Bovendien vind je daar de sorteeropties ( stond in de oude situatie boven de lijst met gevonden records).

Results Manager
Deze is verdwenen in de nieuwe situatie, er staan nu boven de lijst met resultaten 2 nieuwe knoppen, nl Email en Export, en als je hierop klikt krijg je de opties te zien die eerst in de Results Manager werden aangeboden.
Bij zowel Export als Email is er de keuze “select fields to display”, bij mail kun je kiezen voor Citation style (Ovid citation of Ovid Labeled Citation), bij export o.a. keuze export naar word, XML, EndNote, reprint/Medlars enz.

Selecteren van records voor export of mail
Je kunt een selectie van te mailen of exporteren records maken door titels één voor één aan te klikken, OF door vakje aan te vinken waarbij alle records geselecteerd worden, OF door range aan te geven (deze opties zijn te vinden boven de lijst met resultaten).
Bij My projects zit alleen een knop select all (of handmatig titels aanvinken)

Customize display
De knop Customize display is verhuisd naar linker frame (onder Result Tools). I.p.v. keuze voor record format ( Ovid, BRS, Medlars enz), krijg je nu 2 opties (select style to display), nl. Ovid Labeled Citation of Ovid Citation.
Verschillen tussen beide displays zijn o.a.: wel of geen scheidingstekens tussen auteursnamen, wel of niet tonen abstract, wel of niet kunnen doorklikken op descriptors enz. Het ene display is wat compacter dan andere.

Wij hebben Ovid gevraagd om als default het volgende display in te stellen (de gebruiker kan dat zelf naar zijn/haar eigen wensen aanpassen):
Style: Ovid Labeled Citation
Fields: TI, AU, SO, AB

Onze argumenten hiervoor waren:
-goede scheidingstekens bij presentatie auteurs
-mogelijkheid tot doorklikken op subject headings, auteurs etc.
-“compacte presentatie van het record”
-voordeel is dat je van alle records de abstracts ziet, en niet één voor één in het rechterframe hoeft aan te klikken.

De knop Reset display is helaas verdwenen.

In Ovid 3.0 staan boven de lijst met resultaten (via een link) de opties title – citation – abstract (laatste alleen bij Ovid Citation), dit is om snel een ander display te kiezen. De optie View All Abstracts is verdwenen (en vervangen door de bovengenoemde link Abstracts).

Alerts enz
Starten alert gaat op dezelfde als in oude situatie, nl via de knop More in Search History.

My workspace (met o.a. “My Projects” en “My searches & Alerts”)
Dit is een nieuwe optie in OvidSP, via My Workspace kun je je alerts, opgeslagen zoekvragen enz. bekijken.
Om deze optie te gebruiken moet je natuurlijk wel zijn ingelogd. 
Hier kun je ook projecten (mapjes) aanmaken, My Projects, waarin je records verzamelt. Je kunt records toevoegen aan jouw projects door ze te selecteren en op knop add to My Projects te klikken (daarna bestaand project kiezen of nieuw project aanmaken).
Via My projects kun je ook records mailen en exporteren.
Een overzicht van jouw My projects kun je ook vinden in het linker frame (onderaan)

Aanpassingen OvidSP

Aanpassingen aan OvidSP

 

Algemeen


De release is op 1 april 2009 geweest, de volgende release zal plaatsvinden in september 2009
WebSpirs gaat eind juni echt uit de lucht

 

 

Welke van onze wensen zijn inmiddels gehonoreerd?

 

Zoeken op auteurs

Problemen bij zoeken op auteurs: je moest altijd trunkeren of de initialen geven, deed je dat niet dan was het resultaat van de zoekactie 0

Nu moet je bij zoeken op auteurs in de Multi-Field Search alleen de achternaam intypen. Door het systeem wordt automatisch getrunkeerd met een spatie en *, wat tot gevolg heeft dat als je de initialen wel intypt het fout gaat (er wordt alleen gezocht naar auteurs met nog meer initialen). Dus zoeken in auteursveld op de naam dicke gaat goed, maar dicke m niet (systeem zoekt dicke m *)
Dus: je kunt via deze zoekingang niet goed zoeken op auteurs (we hebben dit gemeld bij Pieter van der Houwen)

Bij SilverPlatter Search kun je de naam en initialen ingeven (bv dicke m in au of dicke m* in au) of trunkeren na de naam (dicke * in au, hier een spatie na de naam gebruiken, anders krijg je ook auteurs als dickerson, dickel enz))

 

Bij Advanced Ovid Search zoek je (bij aanvinken bullet author) standaard via de index, dat gaat dus wel goed. Maar als je meteen gaat zoeken (search knop) op dicke.au krijg je 0 hits, je moet daar dicke m.au intypen of trunkeren (dicke *.au).

 

Conclusie: zoeken op auteurs blijft lastig en is zeer verwarrend omdat het per zoekingang verschillend is


Zoeken in Multi-Field Search met AND, OR,NOT binnen één zoekbox

Er was een probleem als je bij zoeken via Multi-Field Search binnen één zoekbox AND of OR gebruikte, dan werd alleen voor de laatste term in het veld gezocht dat je had aangegeven, en voor de andere term(en)  werd gezocht in MP (Multi Purpose). Dit probleem is nu opgelost: het systeem zet zelf haakjes

 

Display records


We waren niet blij met het display van de records, de titel stond erg ver naar beneden, en de velden werden achter elkaar gepresenteerd. Dit is verbeterd, elk veld begint op een nieuwe regel, en de titel staat nu bovenaan

Inzetten alert per zoekregel
In WebSpirs kon je op elke zoekregel een Alert inzetten, in OvidSP kon dat niet meer (alleen op de laatste zoekregel). Nu kan er in OvidSP ook op elke afzonderlijke zoekregel een Alert worden ingezet. In search history staat achter elke regel een knop “more”, als je daarop klikt kun je op die regel een Auto-alert inzetten of de zoekregel saven

 

Full text@Ovid

Er waren wat “bestanden/bronnen” die wij niet gebruikten (omdat ze voor ons geen nuttige info te bieden hadden), we hebben gevraagd die te “verbergen”, dat is gebeurd. Het betrof de opties WUR full text journals@OVID en Journals@Ovid full text

Branding

In de vorige versie stonden rechts bovenaan 2 links naar onze bibliotheek, we hebben verzocht om alleen de link via het logo (huisje) te laten staan, en dat verzoek is gehonoreerd. Het logo (plaatje) is nu nog wat groot, kleiner plaatje (wel goed leesbaar) aanleveren?

 

Tips

Het zo prominente blok met tips is plotseling verdwenen, zodat er op het scherm veel meer ruimte is voor de zaken waar het werkelijk om gaat

 

Andere aanpassingen

Je kunt via de tab Search Fields een eigen lijst met indexen maken, deze kun je vervolgens zien door te klikken op My Fields

OvidSP of toch helemaal naar EBSCO?

Eergisteren is een afvaardiging van de bibiotheek (MD, AW, MvB) naar een open dag van EBSCO geweest. Ik neem aan dat Marja daarvan ook voor de afdeling (en/of via deze blog) verslag van doet. Volgende week heb ik met Ans een afspraak om de migratie naar het nieuwe platform van OVID op gang te brengen. Een mogelijkheid waar ik steeds meer rekening mee houdt is, dat we deze migratie niet doen, maar onze databases via (o.a.) het EBSCO-platform gaan benaderen. Dat is enerzijds minder ingrijpend (we gebruiken het al)(hoewel: EBSCO introduceert in juli een vernieuwd platform), anderzijds wel erg bewerkelijk omdat veel van onze instructie gebaseerd is op WebSpirs en dus wel moet worden omgewerkt. Het is de moeite van het overwegen en onderzoeken waard. Belangrijk is dat we goed inzicht in de kosten krijgen. De prijsopgaven van EBSCO waren tot nu toe onvolledig (alleen van databases waar ze zelf de prijs bepalen). Ook een mooie gelegenheid om ons databasepakket goed onder de loep te nemen.

Inzetten SDI in WebSpirs

Gisteren had ik problemen om samen met een aio een SDI in te zetten in WebSpirs. Het volgende was er aan de hand:

1. De eerste keer dat je een SDI inzet, moet je je aanmelden als nieuwe gebruiker (new user)
2. Als je ingelogd bent in My library kan een ander met een andere gebruikersnaam geen SDI inzetten.

Presentatie OvidSP

De presentatie van OvidSP van 8 april jl.  staat nu op w.

w:\fb\bib\scm\OVID\