Automatische plaatsing niet-uitleenbare werken

Kennelijk is er nog onduidelijkheid omtrent de automatische plaatsing van niet-uitleenbare werken of “naslagwerken” (zie post januari 12, 2009). Er is besloten de automatische plaatsing van niet-uitleenbare werken vooraan de hoofdrubriek op te heffen. Irene heeft dit in februari 2009 doorgegeven aan AOB (zie Fogbugz case 566). De wijziging is nog niet doorgevoerd. Wil je momenteel een niet-uitleenbaar werk in een rubriek op onderwerp plaatsen: N verwijderen, etiket printen, en vervolgens N weer toevoegen. Als de wijziging is doorgevoerd en je wilt een niet-uitleenbaar werk voor de hoofdrubriek (als naslagwerk plaatsen): dit aangeven op de strook.

Advertenties

Automatische plaatsing “naslagwerken”

In de open opstelling krijgen niet uitleenbare “naslagwerken” (encyclopedias, monographs etc), die niet in rubriek 001 Encyclopedieën geplaatst worden, automatisch een etiket met de “hoofdrubriek” (van het onderwerp). Ik ben van mening dat deze automatische plaatsing niet wenselijk is en geef er de voorkeur aan dit handmatig te doen d.w.z. per naslagwerk beslissen of dit in de “hoofdrubriek” met “naslagwerken” of in de subrubriek op onderwerp geplaatst moet worden.

 

Bijvoorbeeld:

Barron’s encyclopedia of cat breeds: a complete guide to the domestic cats of North America http://library.wur.nl/WebQuery/catalog/lang/1671974  staat nu in de kast bij de “rubriek” 608 (de “naslagrubriek” van 608-A Farm and Captive Animals). Dit boek past beter in rubriek 608-M (Pets and Companion Animals) en wordt dan vermoedelijk minder snel over het hoofd gezien bij zoeken naar boeken over katten op de plank van gezelschapsdieren.

 

De automatische toekenning van de plaatsingscode kan (omslachtig) omzeild worden: In muteren titelbeschrijvingen N (in veld uitleenbaar) verwijderen, etiket printen, terug naar muteren en N weer toevoegen. Wat mij betreft verdwijnt deze automatische plaatsing van naslagwerken op hoofdrubriek, althans in bibliotheek Forum.

 

Annemie