Minisymposum: How to write a world-class paper

Op 19 april organiseert Bibliotheek Wageningen UR in samenwerking met Elsevier Science voor de tweede keer een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en -strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s. We vertellen hen over de ins en outs van het publicatieproces en hoe je als onderzoeker zelf invloed kunt uitoefenen op het succes van je publicaties.

De verwachte sprekers zijn:

  • Prof. Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University, die het minisymposium zal openen.
  • Floortje Flippo, Elsevier Science, over het publicatieproces gezien vanuit de uitgever.
  • Prof. Willem de Vos, o.a. winnaar Spinozaprijs en de Advanced Grant of the European Research Council (ERC) en editor van het tijdschrift Current Opinion in Biotechnology, vertelt over zijn ervaring met het publicatie- en editingproces.
  • Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij Bibliotheek Wageningen UR, houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal van het Wiskundegebouw, gebouw 308, Dreijenlaan 4, Wageningen. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Deelname is gratis, deelnemers moeten zich registreren.

Advertenties

(Patent) informatie voor Ontwikkelingslanden

In aanvulling op de poster voor de informatiemarkt over toegang tot wetenschappelijke bronnen voor ontwikkelingslanden: de WIPO (World Intellectual Property Organization) heeft een nieuw porgramma gestart, aRDi ( http://www.wipo.int/ardi/en/ )  Het gaat om een betrekkelijk klein aantal uitgaven,  maar ik dnek dat het wekl belangrijk kan zijn voor instituten.

De meest spraakmakende bibliotheekzaken van 2008

De Library Journal Academic Newswire heeft net het overzicht gepubliceerd van de 10 meest spraakmakende verhalen uit de wetenschappelijke bibliotheek wereld van het afgelopen jaar (hier de runners up 4-10). Ik zet 6 onderwerpen van hun selctie op een rijtje in deze post.

  1. Georgia State University Sued by Publishers over E-Reserves
  2. Harvard’s OA Mandate
  3. The Google Book Search Settlement
  4. NIH Public Access Policy Enacted, Challenged
  5. The Section 108 Report
  6. The Sad Story of Orphan Works

Waarom dit rijtje?

De overeenkomst tussen de onderwerpen is dat ze met auteurs- en databaserecht of Open Access te maken hebben. Twee zaken waarvan we binnen de afdeling wel een en ander afweten, maar waarvan ik het gevoel heb dat ze niet voldoende binnen de afdeling belegd zijn (zoals als dat zo mooi in management speak heet).

Of heb ik dit mis?

Is de repository dood?

Dorothea Salo is de repository manager aan de University of Wisconsin (USA). Ze blogt veel over Open Access en bibliotheek technologie op Caveat Lector (haar eigen blog) en TechEssence.info een groeps blog. Ze is zeer kritisch over de huidige repository systemen. Tijdens een invited keynote op de Edinburgh Repository Fringe event -31 July – 1 August, 2008- heeft ze in feite de huidige repositories dood verklaard.

Op datashare worden een paar punten uit haar keynote aangehaald:

For example, the software platform that repositories are based on don’t have download statistics nor versioning; they won’t let you edit your metadata, there are no facilities to digitise analogue material, can’t stream videos etc etc. She painfully admits “I helped to kill the IR – it is dead! – so lets mourn the death of IR”.

Ze beschrijft treffend een paar dingen die we op Way zouden moeten implementeren om het eens wat aantrekkelijker te maken. Althans zo zie ik dat. Ik verwacht dat ze straks zelf verder schrijft op Caveat Lector over deze keynote en ter zijner tijd ook haar slides post. De preprint is natuurlijk al te vinden in de repository van UW

Verbeteren van Way en de WDA

Een paar dagen terug schreef ik op mijn eigen blog een post dat te maken had met OA repositories en digitale theses. Ik illustreerde mijn verhaal aan de hand aan een voorbeeld over een thesis uit Leiden die niet in Google terug te vinden was. Over het algemeen lijken onze theses goed geindexeerd in Google Scholar, maar dat heb ik niet uitputtend gecontroleerd maar niet in Google.

Wat ik voorstelde als oplossing in Leiden zouden we in feite ook in Wageningen kunnen doen. Alle electronische theses opknippen in hoofdstukken en de hoofdstukken als pre-prints in de repository opnemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat Way, beter om kan gaan met versies. Dus preprints tonen wanneer we die hebben en het mag, en publishers postprints wanneer iemand op ons eigen netwerk daar toegang toe zou hebben.

Nu stimuleren we auteurs financieel door publicatie in OA tijdschriften te betalen. We zouden moeten bezien of we dat geld niet beter in kunnen inzetten door ons eigen archief beter te vullen door pre-prints uit de theses te knippen en die ook te archiveren. Dat zal in het begin handwerk zijn, maar wanneer een goed begin en basis hebben, kunnen we auteurs er op wijzen hoe we dit voor henzelf kunnen laten doen. Dit in de volle overtuiging dat OA aan het eind van de dag impact verhogend werkt.