Minisymposum: How to write a world-class paper

Op 19 april organiseert Bibliotheek Wageningen UR in samenwerking met Elsevier Science voor de tweede keer een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en -strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s. We vertellen hen over de ins en outs van het publicatieproces en hoe je als onderzoeker zelf invloed kunt uitoefenen op het succes van je publicaties.

De verwachte sprekers zijn:

  • Prof. Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University, die het minisymposium zal openen.
  • Floortje Flippo, Elsevier Science, over het publicatieproces gezien vanuit de uitgever.
  • Prof. Willem de Vos, o.a. winnaar Spinozaprijs en de Advanced Grant of the European Research Council (ERC) en editor van het tijdschrift Current Opinion in Biotechnology, vertelt over zijn ervaring met het publicatie- en editingproces.
  • Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij Bibliotheek Wageningen UR, houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal van het Wiskundegebouw, gebouw 308, Dreijenlaan 4, Wageningen. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Deelname is gratis, deelnemers moeten zich registreren.

EduSupport Docentendag

Op donderdag 16 december is weer de jaarlijkse EduSupport Docentendag met lezingen en workshops over BlackBoard 9.1, toepassing van tussentijdse toetsen in onderwijs, het digitale schoolbord, en nog meer leuke onderwerpen. Het volledige programma en aanmelden kan via deze website: http://edusupport.wur.nl/nl-nl/Overig/docentendag/Pages/Default.aspx .

Nieuwe cijfers

Onderstaand bericht stond op de OWI-site. Het is met name belangrijk voor degenen die het vak MOS Information Literacy geven, omdat wij hiervoor eindcijfers doorgeven aan de cijferadministratie via de leerstoelgroep ECS. Deze moeten dus voortaan anders afgerond worden, wanneer ze hoger dan 6 zijn. In andere gevallen geven wij alleen deelcijfers door aan vakcoördinatoren en ronden we het cijfer meestal niet af.

“Starting with the exams of period 1, 2010 the marks for exams will be stored with halves behind the decimal point. It is restricted to marks over 6, so for that range the options are 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 and 10. This will be introduced on request of the Examining Boards and many lecturers and as a consequence of the conversion policy of marks. See note for details.”

LOOWI bijeenkomst in Leiden

Kees Hopstaken heeft het verslag van de laatste bijeenkomst op de Loowi site gezet.
Hans

Wijziging module Publishing van informatievaardigheden

In de BlackBoard cursus informatievaardigheden zijn de theorie, oefeningen en feedback van de module Publishing aangepast. Hiermee is ook de vrij beschikbare theorie van de module gewijzigd:

  • Open access: Stukje theorie over open access toegevoegd
  • Choosing a valued journal – Journal performance: Tekst is gewijzigd
  • Journal Citation Reports (JCR): Dit onderdeel is gewijzigd i.v.m. verschijnen JCR editie 2008 en toevoeging van 5-Year Impact Factors (naast de standaard Impact Factors) 
  • Scopus Journal Analyzer (SJA): Dit onderdeel is aangepast i.v.m. verdwijnen van Journal Trend Lines en integratie van nieuwe ‘journal metrics’  SJR en SNIP. 
  • Is there a single database?: Is verwijderd, o.a. omdat SCImago Journal Rank nu geïntegreerd is in SJA en Journal Info niet langer onderhouden wordt door Lund University Libraries

Annemie

Wijzigingen in de BSc en MSc programma’s

Om het makkelijker te maken om elders (of binnen Wageningen) een minor (ca. half studiejaar) te gaan doen, wordt periode 3 (jan/feb) vanaf volgend jaar gesplitst in twee periodes van 4 weken (voortaan periode 3 en 4). Dit heeft tot gevolg dat studieprogramma’s wijzigen. Soms betekent dit dat een vak op een ander tijdstip gegeven wordt, soms wordt een vak qua inhoud en/of naam gewijzigd en soms verandert er helemaal niets. Op de OWIsite is aangegeven wat de gewijzigde studieprogramma’s zijn en welke overgangsregelingen er eventueel getroffen worden.

Voor ons kan dit betekenen dat vakken waarin informatievaardigheden gegeven wordt, veranderd kunnen zijn. We moeten misschien in een andere periode onderwijs geven, maar het kan ook zijn dat Informatievaardigheden ondergebracht wordt in een ander vak of helemaal verdwijnt?? Je kunt je voorbereiden op deze wijzigingen door op de OWI site te kijken wat er voor jouw vakken gaat veranderen. Concrete acties hoeven nu niet ondernomen te worden, tenzij je zelf nieuwsgierig bent natuurlijk.

groeten, Marianne

21 eDingen – Informatievaardigheden

Ik heb een bijdrage geleverd aan de cursus 21 eDingen van SURF Academy. Dit is een cursus over 21 web 2.0 dingen voor het Hoger Onderwijs. Docenten en ICTO-medewerkers zijn de doelgroep van de cursus, maar er zitten voor ons ook interesante thema’s bij, bijv. video’s zoeken, reference management software, repositories, plagiaat(software). Een link naar mijn tekst over informatievaardigheden: http://www.21edingen.nl/?p=422. Van hieruit kun je verder naar de overige eDingen voorzover die al getoond worden.

BSc thesis

Op de agenda van het directeurenoverleg van het onderwijsinstituut (OWI) staat een stuk over de Bachelor thesis. Het voorstel is om dit als cursus aan te bieden met strakke deadlines en duidelijke deelresultaten. Een bijkomend voordeel is dat studenten plenair instructie kunnen krijgen over de werkwijze en bijv. ook (extra) instructie over informatievaardigheden. Misschien onze kans om in een tweede fase in de studie ingeroosterd te worden.

Het bestand is te vinden via deze link: https://portal.wur.nl/sites/owi/Opleidingsdirecteuren/OD%20meetings%202009/047_OD%20meeting%20091104/05_Guideline%20for%20bachelor%20thesis%20at%20Wageningen%20University%20(2).doc

Education Day op 14 december

In december is er weer een onderwijsdag (middag en begin avond) voor docenten en studenten, georganiseerd door het OWI, WSO en EduSupport.  Het gaat onder andere over (opzetten van) digitaal lesmateriaal, distance learning, examinering en cultuurverschillen in het onderwijs. Zie de website voor het volledige programma en opgave: https://portal2.wur.nl/sites/EDUsupport/nl-nl/Educationday/Pages/default.aspx

Rooster IL MOS periode 2

Beste allen,

De roostering van IL MOS in periode 2 is bekend. In week 3 is nu een moment gepland voor feedback aan individuele studenten (dit is: voorbespreking opdracht). In periode 3 en 4 wordt eenzelfde roostering aangehouden. voor periode 5 is nog niks gepland. Hier gaat Marjan Wink achteraan.

groeten, Marianne

Free Choice   Period 2 Print Schedule   
Classroom Lectures
Week 9 – 10 
Wednesday 15:30 – 17:15
Practical Training Extensive
Week 11 
Wednesday 15:30 – 18:00
Self Study
Week 9 – 11 
Monday 17:15 – 22:00
Tuesday 17:15 – 22:00
Wednesday 17:15 – 22:00
Thursday 17:15 – 22:00
Friday 17:15 – 22:00
Exam
Week 16 
Wednesday 14:00 – 17:00