Knowledge Democracy

Een onderwerp dat wel lang is blijven liggen (zie oude blog van Ger + commentaar), maar misschien geeft de vakantieperiode wat tijd voor reflectie. Ik heb het over het verzoek van Ger om via de blog te reageren op een vraag van Herman Eysackers in de bibliotheekraad.

Herman was naar een congres over Knowledge Democracy
geweest dat ter gelegenheid van het afscheid van Roel in ’t Veld als hoofd van het RMNO (Raad voor Ruimtelijk, Natuur- en Milieuonderzoek) werd georganiseerd. In ’t Veld is editor van “Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics, and Media” dat door Springer is uitgegeven.

Eysackers vroeg om een visie van de bibliotheek op informatie. Of meer precies:
“Mede door het congres Knowledge democracy worstel ik met de samengestelde vraag :
– hoe we de gigantisch toenemende informatiestroom hanteerbaar kunnen houden (bijhouden wat er verschijnt)
– hoe we informatie op hun waarde kunnen beoordelen (zorgen dat de ondebouwde inforatie wordt gescheiden van de gecmailde informatie)
– hoe we vanuit de wetenschap zo effectief deel kunnen uitmaken van die knowledge democracy (op welke wijze kunnen wij onze klassieke wetenschappelijke autoriteitspositie een zodanig andere vorm geven dat we in de huidige maatschappij, waarin iedereen zelf wel alles kan vinden en dus weten, weer een erkende rol krijgen)”

Het is niet vreemd dat zo’n vraag aan de bibliotheek gesteld wordt en het is belangrijk dat we dit oppakken. We zijn natuurlijk al voortdurend bezig met het zoeken van oplossingen en we kunnen aangeven wat we op dit moment doen (information literacy, selectie via alerts etc.). Het lijkt voorlopig wat gescharrel in de marge, maar misschien kunnen we meer doen. Wij zijn wel het instituut van waaruit je discussies over de kennis- en informatieproblematiek binnen WUR zou kunnen initiëren. Zoiets stelde Ger ook voor. Als het meer een gespreksonderwerp wordt binnen WUR dan kan het werk van de bibliotheek ook beter op waarde geschat worden. Met als consequentie bijvoorbeeld een bredere acceptatie van Information Literacy.
Zullen we na de vakantie met wat mensen aan de slag gaan?

HF