Worldcat Local

N.a.v. het rapport over Discovery tools een paar opmerkingen over Wroldcat local. Ik heb er in een ander verband naar gekeken, en ervaar een paar dingen anders dan in het rapport wordt beschreven. Om elk misverstand te voorkomen: ik ben er geen voorstander van dat we op Worldcat local overgaan als discovery tool of anderszins.

Worldcat Local heeft zich ontwikkeld tot een Integrated library System in de “cloud”. Het richt zich daarmee vermoedelijk  op veel kleinere bibliotheken. De disruptive librarian blog bespreekt de ontwikkelingen http://dltj.org/article/worldcat-local-quick-start/. Het stelt terecht de vraag: wat nu als je uit de cloud terug wilt naar een lokaal systeem?

In tegenstelling tot wat er gezegd wordt in het rapport in 1.1  is het heel goed mogelijk om locale bestanden toe te voegen (zie http://www.oclc.org/us/en/batchprocessing/default.htm )  Mijn probleem met Worldcat is met name dat dat zo makkelijk gaat en ze niet erg goed zijn in dedupliceren.

Het is ook mogelijk om holdings elektronische tijdschriften toe te voegen (zie http://www.oclc.org/eserialsholdings/ ) Overigens voor zover ik kan zien niet uit SFX.

Hugo

Ticer Donderdag

Ik zal mijn indrukken nu maar opschrijven  van de dag die ik bij Ticer heb meegemaakt nu maar opschrijven. De slides zijn nog niet beschikbaar, maar als ik ga wachten tot ze er staan komt het er waarschijnlijk niet meer van. De presentaties zullen beschikbaar komen van deze pagina http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/2010/result.html

Het algemene thema was “Mobile Technologies in Education and Libraries”.  In het algemeen kan je zeggen dat de dag aan het doel voldeed: ik denk dat ik nu een overzicht heb wat er op dit gebied speelt.

Opmerkingen over de vier lezingen:

The Use of Mobile Devices by Teens and Young Adults

Kristen Purcell

Associate Director, Research, Pew Internet & American Life Project, USA

Gedegen onderzoek met name naar de US situatie. Dingen die mij speciaal opvielen:

 • Smartphones geven mensen toegang tot Internet diensten die tot nu toe geen toegang via een PC hadden (Samrtphone als “poor people’s PC’)
 • Met name de groep 18-29 jarigen waarderen diensten meer als die het makkelijk maken informatie met anderen te delen. Wij denken daar tot nu toe niet zoveel over na; we spreken ook wel over de “eindgebruiker”….

Do More, More Effectively, with Mobile Technology – ‘Uses and Strategies’

Adam Blackwood

E-Adviser Teaching & Learning, JISC Regional Support Centre South East, UK

Een mooie show. Hij kwam op met een jasje en haalde uit zijn zakken alle apparaten die in een smartphone zitten verwerkt. Kan je mensen nog het gebruik van een mobieltje verbieden, zoals in sommige bibliotheken gebeurd? Veder weinig overgehouden van deze lezing.

Opportunities for Mobile Enhanced Library Services and Collections

Tito Sierra

Associate Head for Digital Library Development, North Carolina State University, NCSU Libraries, Digital Library Initiatives Department, USA

Voor mij was dit het hoogtepunt. NCSU loopt  al voor sinds de begindagen van het Internet. Ze hebben verschillende mobiele applicaties ontwikkeld, zowel voor de bibliotheek in het algemeen als voor speciale collecties (de “Wolf walk” , een guided tour langs een aantal monumenten,  zie http://www.lib.ncsu.edu/dli/projects/wolfwalk/ )

Voornaamste dingen die ik er van heb meegenomen

 • Websites geoptimaliseerd voor mobiele telefons zijn veel makkelijker te maken dan “Apps” .  Het eerste maakt met name gebruik van technologie (HTML / CSS ) die nu ook al wordt gebruikt. Het tweede vereist het gebruik van een heel andere programmeertalen (zoals C++) die bij bibliotheken niet veel gebruikt worden.
 • Je moet niet al je diensten omzetten in mobiele diensten, maar je concentreren op die diensten die zin hebben in een mobiele omgeving. Bij voorbeeld niet de hele bibliotheekcatalogus maar alleen een faciliteit voor “known item search”. Ik heb al op Yammer geschreven over de Webcam bij het koffieapparaat (zodat je kan zien of er een rij staat)
 • Tito onderscheidde 3 niveaus van technische capaciteiten van mobiele telefoons: 1. De smartphones (iPhone en gPhone)  ;  2.  het midden-niveau zoals de Blackberry  3.  De eerste generatie telefoons die meestal niet meer mogelijkheden bieden dan 4 regels waar je een tekstje in kan zetten. Je moet je afvragen op welk niveau je wilt mikken met de dienst duie je ontwikkelt.

In de discussie kwanm nog naar voren dat geo-tagged diensten als Foursquare of Gowalla al veel modelijkheden bieden als je niet de technische capaciteit hebt om zelf een faciliteit als de Wolf Walk te ontwikkelen.

eReaders in Education and Libraries

Rudolf Mumenthaler

Head Innovation and Marketing, Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ), ETH Library, Switzerland

Overzicht van wat er op de markt is. Dat had ik ook nog wel kunnen geven (behalve over de iPad want die had ik op dat moment nog nooit gezien). Rudolf probeerde wel de link naar bibliotheekdiensten te maken, maar erg ver kwam de zaal en hij daar ook niet mee. De geruststellen constatering is dat dit een onderwerp is waar niemand goed raad mee weet, we lopen niet achter.

Vervolg portals

In vervolg op de discussies over portals heb ik op  W:\FB\BIB\SCM\portalen\in_wever\wever.html eenversie gemaakt hoe het er uit zou kunnen zien in binnen er huidige website. Er is uitgegaan van een inklapbare lijst met twee niveaus (dus zonder het niveau van kenniseenheden. Marja Duizendstraal; liet mij nog een voorbeeld zijn van Monash University, op grond daarvan heb ik een optie voor een alfabetische lijst toegevoegd.

Een aantal opmerkingen:

 • Ik ben er zelf niet gerust op dat de gebruiker dit wel kan overzien, maar ik schijn de enige te zijn.
 • Er zijn een aantal andere elementen in de huidige onderwerpsportals; ik heb die op een rijtje gezet. Omdat de blog niet met zo’n grote tabel kan omgaan staat hij op http://ovebfilters.pbworks.com/portal_elementen .  Op grond daarvan een paar vorstellen hieronder over de verschillende elementen
 • Bibliographies: er zit veel overlap in, en portals gaan er verschillend mee om (meeste specifieke bibliographies bij basic sciences en environmental sciences, niet bij andere portals.) Ik stel voor om dit onderdeel van de portals te integreren in de huidige Databases A-Z lijst. Die lijst is nu vrij lang, de belangrijkste zouden apart kunnen worden gezet, met aanbevelingen per vakgebied.
 • Publications: Verwijzingen naar Way en WDA, en naar relevante onderzoeksscholen / instituten. Ik zie hier geen plaats voor als wij portals per kenniseenheid afschaffen. Environmental Sciences gaat hier duidelijk anders mee om; vergelijking in een tabel met de andere portals doet deze portal niet helemaal recht. Ik zou willen pleiten voor een aparte ingang met alles over publicatiebeleid etc. Omdat hier meer uitleg bij moet worden gegeven wellicht eerder een overzichtlijke FAQ met links dan een portal.
 • KNAW Research Information : In feite zoekacties per onderzoeksschool / instituut. Ik denk dat hier geen reden meer voor is als we geen portals per kenniseenheid meer hebben
 • Selected resources: Meestal JCR en Lexis / nexis, agritechnology en social sciences geven nog een of meer specifiekere bronnen. Voorstel: verwerken in portlets.

Ik heb ook gekeken naar de omschrijvingen van categorieen en portlets. Overlappen ze, en zijn ze nog betekenisvol buiten de context van een portal. Hieronder mijn lijstje met vraagpunten:

Basic Sciences
Basic and Life Sciences [onderdeel “Agrotechnology and Food Sciences”  ]

Food Sciences and Food Products in general [waarschijnlijk bedoeld i.t.t. de onderwerpen die er onder staan in de portal]

Systems and control [begrijpt de gebruiker dat dit onderdeel is van Agrotechnology?]

Operations Research and Logistics [onderdeel social sciences]
Production Chain Management, Logistics, and Operations Research [onderdeel “Food”]

Zoology in general [dit is bedoeld: i.t.t. de takken van de zoologie die er onder staan]

Portals: is dit wat we willen?

Op het afgelopen Informatiespecialistenoverleg (juni) is er gepraat over de hoofdindeling van portals. Uit het verslag:

“Voorstel is om een startpagina te maken, waarop een getrapte lijst met portlets wordt getoond, waarop wel alle portlets zonder klikken zichtbaar zijn.”

Omdat ik me dat soort dingen nooit goed kan voorstellen, heb ik een paar voorbeelden gemaakt op  W:\FB\BIB\SCM\portalen

Bekijken met Internet Explorer (! Met Mozilla ziet het er niet uit). De voorbeelden zijn :

 • 2levels_list.html (inklapbare lijst met twee niveaus: science groups en portlets)
 • 3levels_list.html (inklapbare lijst, maakt gebruik van de tussenniveaus die we in de portals – behalve SSG) in “Resources by subject” hebben)
 • 3levels_tree (dezelfde lijst met 3 niveaus als het vorige voorbeeld, maar nu als “treeview”. Het script belooft dat het ook inklapbaar zou moeten zijn. Bij mij werkte het niet, het script had kennelijk geen goede zin had het geen goede zin. Zal er nog eens naar kijken als ik goede zin heb)

Graag jullie reactie of dit de kant is die we op willen. Let niet te veel op het grafisch ontwerp; dat is bewust simpel gehouden. Mogelijk kan er nog meer op een scherm worden geplaatst door de lijst in twee kolommen te splitsen. Maar we moeten er ook rekening houden dat het moet worden ingepast in een ontwerp waar algemenere menu-opties worden aangeboden.

Nog een paar opmerkingen:

 • De meeste portals bieden nog een aantal categorieen: Bibliographies, Publications, KNAW research information. De inhoud overlapt voor de verschilende portals, ik heb ze daarom hier weggelaten.
 • Hetzelfde geldt voor Search en Browse (ESG). PSG heeft “General Plant Journals” . Ik weet niet hoe dat kan worden ingepast

Hugo

Documentatiebestanden beschikbaar via Z39.50

Naast de catalogus stelt Bibliotheek Wageningen UR nu ook een viertal documentatiebestanden (gratis) beschikbaar via Z39.50. Hierdoor kunnen ze makkelijker worden opgenomen in federatieve zoeksystemen.

ARTIK is een bibliografisch bestand met beschrijvingen van artikelen uit ruim 120 vaktijdschriften op het gebied van: landbouw, tuinbouw, veeteelt, natuurbeheer, milieu, visserij, groene ruimte, bodem, voeding. Ongeveer 2/3 van de artikelen is in het Nederlands. Het bestand is vooral goed voor het vinden van toepast onderzoek in de praktijk van de landbouw in Nederland en de ons omringende landen. Het wordt dagelijks geactualiseerd.

De database Consumenten- en Huishoudstudies bevat ca. 36.000 bibliografische beschrijvingen, met korte abstracts, op het terrein van huishoudstudies, gezinssociologie en consumentenstudies. In de database worden titels opgenomen over de sociale en economische aspecten, zowel op macro- als op microniveau, van privé- en institutionele huishoudens. De dekking is internationaal, maar de nadruk ligt op Nederland. Een paar voorbeelden van onderwerpen die gedekt worden zijn: consumentengedrag, consumptiepatronen, levensstijlen, gezinsstudies, huishoudens en milieu.

Het bestand Land Bodem Water dekt literatuur met betrekking tot de groene wereld rondom ons en het duurzaam gebruik van onze levende omgeving. De geografische dekking is internationaal, maar met nadruk op Nederland. De databank dekt de volgende onderwerpen: Land: historische geografie, landschapsplanning en landschapsecologie Ecologie: ruimtelijke planning, recreatie en toerisme, geografische informatiesystemen en remote sensing. Bodem: geomorfologie en quaternaire geologie, bodemevaluatie, bodem en nutriëntenmanagement, bodembescherming en bodemwetenschappen algemeen. Water: hydraulica, hydrologie, kwantitatief en kwalitatief watermanagement, waterkwaliteitsbescherming, irrigatie en drainage. Ecosystemen: flora, fauna, bosbouw, agio-ecosystemen. Land Bodem Water is aanvullend op internationale databases en loopt vanaf 1980. Hij bevat nu meer dan 100,000 referenties en wordt dagelijks geactualiseerd.

De Hydrotheek bevat meer dan 30.000 beschrijvingen van publicaties op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland, geschreven onder auspiciën van Nederlandse organisaties. Naast tijdschriftartikelen (54%) en boeken bevat de Hydrotheek veel rapporten (40%). De database wordt dagelijks geactualiseerd, en groeit jaarlijks met zo’n 1200 titels, waarvan inmiddels zo’n 35% full text. Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Details over de z39.50 toegangen zijn te vinden bij de Z39.50 Target Directory van IRSpy.

De URLs van de bestanden daar zijn:
ARTIK: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fartik

Land Bodem Water: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Flsw

Hydrotheek:
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fhydrotheek

Consumenten- en Huishoudstudies database: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fconsumer

Catalogus Bibliotheek Wageningen UR
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fcatalog

Nieuwe vormgeving portlets

Met het verdwijnen van de Get-it knop uit de catalogus was het ook de bedoeling dat die verdween uit de portlets. Tegelijkertijd willen we ook hier meer directe links naar de bronnen bieden.

Op http://accept.library.wur.nl/printformaten/portlet.html heb ik nu een mock-up gezet van een vernieuwde portlet.

Bibliographies:

Achter de titel komt een link naar de betreffende database.
Er komen geen verwijzingen naar catalogusrecord, in de regel draagt dit niets bij. We spreken af dat we hier alleen verwijzen naar elektronische bronnen. In de praktijk is dit nu al het geval.
De sterren blijven zoals ze zijn.

Andere rubrieken

Bij de andere rubrieken komt achter de titel alleen een link naar full text als die er is. Of een SFX-menu als tussenstap als er meerdere keuzens zijn.
Is er een referaat dan komt die op in een cluetip als je met de muis over de titel gaat.
Jammer genoeg hebben maar 70 van de 1400 core journals een referaat (terwijl je die toch zo van hun home pages kunt plukken). Misscien iets om actie op te ondernemen?

De Get it knop verdwijnt, in plaats daarvan komt er een link naar het catalogusrecord.

Bij de tijdschriften komt een RSS_icoontje als er een RSS feed is en ook een icoontje waarmee je een abonnement op de RSS-feed (Table of Contents) per e-mail kunt nemen. Dit is een neiuwe dienst die de ToC alerts via Swets zal gaan vervangen.

Wageningen Catalogue

Hier heb ik de laatste twee links (naar tijdschriften) weggelaten. Ik heb niet de indruk dat die veel worden gebruikt. Het item kan natuurlijk ook helemaal weg.

Reacties graag uiterlijk donderdag 15 oktober.

Scripties Online

Het uploaden van scripties via het studieregistratiesysteen (AIR) wordt eind september in productie genomen. De cijferadministratie loopt nml. van 1/10 tot 1/10. Kort voor deze datum wordt er o.a. een bijeenkomst georganiseerd voor invoerders (leerstoelgroepen) onder auspiciën van het OWI.

Recommended reading in dictatenportal

Naar aanleiding van een gesprek met Joke is er een extra uitvoer/rubriekscode gemaakt voor de dictatenportal, te weten AAA0000 – Recommended reading.

Voeg je deze code toe aan een boek in combinatie met een vakgroepscode (bijv. SCH) dan komt er bovenaan de betreffende pagina in de dictatenportal een extra rubriek waar dat boek in staat.

Deze code is bedoeld om boeken te kunnen toevoegen aan de portal die niet specifiek bij een vak horen, maar wel bij het vakgebied.

Pagerank van de bibliotheekwebsite

Ongeveer een half jaar geleden hadden we de heren van Checkit op bezoek om ons voor te lichten over website optimalisatie voor de zoekmachines van on bibliotheekwebpagina’s. Volgens hen was de Pagerank van ons hoofddomein nog een schamele 5, hoewel die net opgeklommen was naar 6. Zij vonden dat voldoende.

De laatste pagerank update van de firma Google -door Matt Cutts eerst via Twitter bevestigd– eind december vorig jaar pakte ook gunstig uit voor de bibliotheek. De PR van http://library.wur.nl is nu 7. Daarmee gelijk aan de PR van de WUR en de Universiteit.

De consequentie van dit alles? In theorie komen relevante zoekresultaten van de bibliotheek nu hoger op de resultatenpagina van Google.

Of dit straks ook meer uitleneningen geeft valt nog te bezien 🙂

SFX-menu aangepast

Vlak voor de kerstvakantie zijn de reeds enige tijd geleden aangekondigde vernieuwingen in het SFX-menu in productie gegaan.

Met deze vernieuwingen hopen we het SFX-menu begrijpelijker te maken voor de gebruikers.

De voornaamste wijzigingen zijn:

 • Er zitten geen links meer achter de Bullet in SFX-menu bullets.
 • Font en kleur van de helpteksten is veranderd
 • De teksten van de opties en helpregels zijn hier en daar aangepast, er zijn niet langer meerdere links met als tekst Wageningen UR Library. Zo is “Access via Wageningen UR Library” voor een elektronische versie op Internet nu vervangen door “Access via Internet”. Ook is “Request a copy” veranderd in “Order a loan or photocopy via Wageningen UR Library ”
 • De mededelingen dat je ingelogd bent (of zou moeten zijn) zijn weg, als je nu een functie wilt gebruiken waarvoor je ingelogd moet zijn wordt op dat moment het inlogscherm aangeboden.
 • Access problems staan nu niet alleen meer in het catalogusrecord, maar ook in het SFX-menu
 • De bibliotheekholdings worden nu net zo weergegeven als in het catalogusrecord.

De opname van de knop voor magazijnaanvraag in het SFX-menu is nog niet gerealiseerd, maar is wel gepland. Hier wordt nog aan gewerkt.