Scripties Online

Het uploaden van scripties via het studieregistratiesysteen (AIR) wordt eind september in productie genomen. De cijferadministratie loopt nml. van 1/10 tot 1/10. Kort voor deze datum wordt er o.a. een bijeenkomst georganiseerd voor invoerders (leerstoelgroepen) onder auspiciën van het OWI.

MetaLib versie 4

In de loop van deze week gaan we over naar een nieuwe versie (4) van MetaLib. De nieuwe versie draait nu al op http://scomp1040.wur.nl:8331/V , dat wordt ook het nieuwe nummer  achter het URL metalib.library.wur.nl  (Gebruikers van de Digitale Bibliotheek zien het keuzescherm niet, die gaan direct naar QuickSearch of via een deeplink naar MetaSearch).

Er zijn een paar kleine verschillen tussen de versies. Zo is het nu ook bij het bekijken van de resultaten van een QuickSearch mogelijk om meer resultaten op te halen (retrieve more).

Het belangrijkste verschil is het paneel met drill-down opties aan de rechterkant bij het bekijken van de gecombineerde resultaten van een QuickSearch of MetaSearch. (Dit paneel wordt niet zichtbaar bij het bekijken van resultaten per database). De drill-down opties zijn gebaseerd op clustering en faceting van de zoekresultaten.

In het plaatje hieronder kun je zien hoe het eruit ziet:

voorbeeld gecombineerde resultaten in MetaLib 4

voorbeeld gecombineerde resultaten in MetaLib 4

Klik je op een van die opties dan beperk je daarmee alleen de set van opgehaalde records, er wordt dus niet opnieuw in alle databases gezocht. Je krijgt dan wel een optie om terug te gaan naar “all retrieved records”.

Verder is het goed om te weten dat MetaLib op de achtergrond bij steeds meer bestanden overstapt van phrase searching (exacte woordcombinatie) naar keyword searching (woorden worden automatisch gecombineerd met AND). Hierdoor kunnen de zoekresultaten anders worden (grotere vangst maar kleinere precisie onder het motto ïeder voordeel heeft zijn nadeel).

ISI 700 lijst van regionale titels

De lijst met 700 regionale WoS-titels is binnen, te vinden op w:\…\scm\Web-of-Knowledge

Regional journals in Web of Science

Scopus wordt groter en groter, dus heeft men bij Thomson Reuters bedacht dat een uitbreiding van WoS met regionale tijdschriften toch wel gewenst is. In een persbericht van vorige week werd meegedeeld dat er 700 tijdschriften worden toegevoegd. Ik heb gevraagd om een lijst van titels, maar ontving slechts onderstaand overzicht. Hoewel er gezegd wordt dat het alle uitstekende wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften zijn lijkt enige zorg over het behoud van kwaliteit bij toenemende kwantiteit wel op zijn plaats. Dat geldt zowel voor WoS als Scopus.

700 REX titles – summary

Region

A&H

AB&ES

CM

EC&T

LS

PC&ES

S&BS

Total

AP

6

26

45

28

13

32

49

199

EU

40

50

70

46

16

51

91

364

LA

7

24

16

10

4

8

11

80

MA

8

8

11

5

5

4

9

50

NA

0

0

6

0

0

0

1

7

Total

61

108

148

89

38

95

161

700

Subject areas

A&H – Arts and Humanities

AB&ES – Agriculture Biology & Environmental Sciences

CM – Chemistry

EC&T – Engineering, Computing & Technology

LS – Life Sciences

PC & ES – Physics, Chemistry, and Earth Sciences

S & BS – Social and Behavioral Science

Regions

AP – Asia Pacific

EU – Europe

LA – Latin America

MA – Middle East and Africa

NA – North America