Nieuw EndNote filter voor CSA

Er staat een nieuw EndNote filter voor de CSA databases op W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters

Kijk gelijk even of je filters voor Agricola en RefMan RIS ook up to date zijn…

groeten, Marco

Advertenties

EndNote X4 manual

Hallo allemaal,
Er is een nieuwe EndNote manual: http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.pdf of http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.

Toegevoegd is
– het importeren van PFDs in EndNote, waarbij automatisch een record aangemaakt wordt.
– Export vanuit Scopus
– Save/import vanuit CSA databases

Verwijderd is:
– Direct export vanuit Web of science via marked list (oefening hierover is ook verwijderd)
– Download+ import uit OvidSP

Echt anders is:
– Integratie met Word
– De-duplicatie

Groeten, Marianne

EndNote Refman.RIS filter

We hebben een kleine aanpassing van het refman.RIS filter gemaakt zodat bij import van catalogus records gegevens als WURCAT1870550 in het EndNote veld voor Accession Number terecht komt. Het goede filter wordt op de distribitie schijf gezet, en daarmee wordt het  in principe bij alle EndNote installaties vervagen. Het is ook toegankelijk op de Website op http://library.wur.nl/endnote/filters/RefMan%20RIS.enf

Endnote in combinatie met Word 2007

Ik kreeg een PhD student langs die problemen had met Endnote thuis: hij had EndNote X en nadat hij was geupgrade naar Windows 2007 verscheen de toolbar niet meer. Ophttp://www.endnote.com/enword2k7.asp staat hoe je de problemen kan oplossen. Hij heeft het geprobeerd en het werkte.

OpenURL en EndNote

Peter van Boheemen, Marco en ik hebben naar de mogelijkheden gekeken om met EndNote XIII PDF’s op te halen op basis van links met de SFX server. het leek niet te werken, en op grond van uitproberen en de instructies die we elders hebben gevonden kwam we tot de volgende conclusies:

  • Het aangeven van de OpenURL resolver bij de preferences helpt niet om meer PDF’s te vinden via References > Find Full text > Find Full Text of  in het hoofdscherm met deze  button
  • Het heeft wel zin om onze SFX server op te geven bij Edit > Preferences > Find Full Text. Het adres is http://library.wur.nl/sfx_local Bij authenticate with hoeft niets te worden ingevuld.  je kunt dan bij een reference met Reference >  URL  >  Open URL Link het SFX menu oproepen om uiteindelijk bij de volledige full text te komen
  • Bij Edit >  Preferences  >  URL’s & links kun je wel OpenURL arguments ingeven, maar daar hoeft niets te worden veranderd (het gaat goed met de EndNote defaults.

We moeten dit voor volgende versies van de manual aanpassen. De huidige manual hoeft op dit moment niet te worden aangepast. Het is echter vooral belangrijk om duidelijk te maken dat EndNote zeker niet alle PDF’s automatisch kan ophalen. Ook als er een DOI in de reference aanwezig is,  is dat geen garantie. Deze optie wekt voor mijn gevoel meer verwachtingen dan EndNote kan waarmaken.

EndNote filters

Ik heb twee nieuwe filteers op de website en W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters gezet, te weten CAB Abstracts(OvidSP_WUR)20090824.enf en Agricola(OvidSP_WUR)20090824.enf .  Deze filters zijn aangepast om EndNote automatisch meer PDF’s te laten vinden. Zie https://scm007.wordpress.com/2009/06/09/full-text-search-in-endnote-x2/ . Andere filters hoefden niet te worden aangepast. Ik merk dat EndNote nu minder PDF’s vindt uit EBSCOhost output dan uit OvidSP output (Ik heb dat vergeleken bij CABI en medline, die op beide platforms draaien) Ik krijg de indruk dat EBSCOHost ook bij deze databases geen DOI mee geeft.

Endnote styles

Naar aanleiding van Marco’s actie voor het uploaden van “one” EndNote styles naar EndNote web ben ik nagegaan of er styles zijn die inmiddels ook door EndNote zelf worden aangeboden. Dat zijn er nogal wat, ze staan in de eerste tabel hieronder. In de tweede tabel staan de styles dier we nog wel zelf moeten blijven verspreiden. Hebben we die trouwens ooit bij EndNote aangeboden om in hun standaard-pakket op te nemen?

Styles die we volgens mij nietniet meer hoeven aan te bieden

Agric Ecosyst Environ (CEH).ens
Ann Bot(Lond) (CEH).ens
Archives of biochemistry and biophysics (WUR).ens
Biometrika(WUR).ens
Climatic Change (CEH).ens
Ecography (CEH).ens
Ecol Model (CEH).ens
Ecotoxicology & environmental safety (WUR).ens
Entomol Exp Appl (CEH).ens
Environ Pollut (CEH).ens
Environ Toxicol Chem (CEH).ens
Environment and Planning B (WUR).ens
Environmental Toxicology & Chemistry (WUR).ens
Ergonomics (WUR).ens
FEMS Microb Ecol (CEH).ens Aannemende dat dit gedekt wordt door “FEMS journals” op Endnote.com
FEMS Microb Lett (CEH).ens Aannemende dat dit gedekt wordt door “FEMS journals” op Endnote.com
Forest Ecology and Management (WUR).ens
Forestry (CEH).ens
Freshw Biol(CEH).ens
Global Biogeochem Cycl (CEH).ens
Global Change Biol (CEH).ens
Grass and Forage Science(WUR).ens
Holocene (CEH).ens
Ibis (CEH).ens
J Animal Ecology (CEH).ens
J Environ Monit (CEH).ens
J Expl Bot (CEH).ens
J Fish Biol (CEH).ens
J Microbiol Meth (CEH).ens
J Nutrition (WUR).ens
J Occup Environ Med (WUR).ens
J Theor Biol (CEH).ens
Journal of Cell Science (WUR).ens
Journal of Experimental Biology (WUR).ens
Journal of the Science of Food and Agriculture (WUR).ens
Livestock Production Science (WUR).ens
Mar Ecol Prog Ser (CEH).ens
Mol Ecol (CEH).ens
Molecular Plant Microbe Interactions (WUR).ens
Molecular Plant Pathology (WUR).ens
New Phytologist (WUR).ens
Occupational Medicine (WUR).ens
Physiologia Plantarum (WUR).ens
Plant and Cell Physiology (WUR).ens
Plant and Soil (WUR).ens
Plant Biology (WUR).ens
Plant Biotechnology Journal (WUR).ens
Plant Cell Reports (WUR).ens
Plant Physiology (WUR).ens
Protein Expression and Purification (WUR).ens
Sci Tot Env (CEH).ens
Soil Use Mgmt (CEH).ens
Tellus A and B (CEH).ens
The Plant Cell (WUR).ens
The Plant Journal (WUR).ens
Theoretical and Applied Genetics (WUR).ens
Water Soil Pol (CEH).ens
Weed Research (WUR).ens

Styles die we mijns inziens wel moeten blijven aanbieden

Am J Potato Res (WUR).ens
Appl Geochem (CEH).ens
Aquat Conserv (CEH).ens
Arch Hydrobiol (CEH).ens
Avian Pathology.ens
Biodiv and Cons (WUR).ens
Biol Cons (CEH).ens
Chemical Engineering Sci (UMIST).ens
Computers, Environment and Urban Systems (WUR).ens
Dev & Comp Immunol (WUR).ens
Euphytica (WUR).ens
European Journal of Agronomy (WUR).ens
European Journal of Plant Pathology (WUR).ens
Food Hydrocolloids (WUR).ens
Fruit Varieties Journal (WUR).ens
Hydrobiologia (CEH).ens
Hydrol Earth Syst Sci (CEH).ens
Hydrol Proc (CEH).ens
IFAC (WUR).ens
Int Arch Occup Environ Health (WUR).ens
Int J Geograph Inf Sc (WUR).ens
Int J Rem Sensing (CEH).ens
International Federation of Automatic Control Publications (WUR).ens Is dit hetzelfde als IFAC?
Intl J Parasit (CEH).ens
J Biogeog (CEH).ens
J CIWEM (CEH).ens
J Envir Mgmt (CEH).ens
J Environ Radioact (CEH).ens
J Trop For Sci (CEH).ens
J Veget Sci (ENS).ens
Journal of Biotechnology (WUR).ens
Journal of Plant Physiology (WUR).ens
Journal of Process Control (WUR).ens
library document supply form (WUR).ens Werkt dit nog , je moet nu toch online aanvragen?
Mediators of Inflammation (WUR).ens
Molecular Breeding (WUR).ens
NJAS Wageningen journal of life science (WUR).ens
Nutr Cycl Agroecos (WUR).ens
Photosynthesis Research (WUR).ens
Photosynthetica (WUR).ens
Plant Science (WUR).ens
Postharvest Biology and Technology (WUR).ens
Rad Environ Biophys (CEH).ens
Safety Science (WUR).ens
Scand Forres (CEH).ens
Soil Biol Biochem (CEH).ens
Weed Science (WUR).ens