Een dansje met de Google Books API

In het informatiespecialisten overleg kwam vandaag het voorstel langs om voor de Social Sciences leerstoelgroepen de inhoudsopgaven van boeken op hun vakgebied te scannen. Dit onderwerp valt onder het kopje digitaliseren maar raakt ook aan het verrijken van de catalogus en heeft daarnaast ook een politiek teintje omdat we de pijn moeten verzachten voor het stapsgewijs afschaffen van de Leeuwenborch bibliotheek.

Iets meer dan een jaar geleden vierden we in invoering van de Google Books API. De GB API liet in de meeste gevallen in elk geval algemene boek informatie zien -met de inhoudsopgave-, soms had je zelf een partiële view waarbij je een aantal pagina’s mocht inkijken en in enkele gevallen mocht je zelfs het werk volledig inzien. Dit betreft meestal alleen zeer oude uitgaven.

Ondertussen zijn de mogelijkheden die de Google Books API in de catalogus biedt behoorlijk uitgekleed, zonder dat dit verder is medegedeeld. Op dit moment geeft de API alleen een link wanneer de FTXT volledig aanwezig is in Google Books (bijv: hier of hier). Dit is zo door onszelf ingesteld “omdat er klachten van gebruikers waren”. Boeken waar GB alleen een partial view biedt laat staan alleen aanvullende informatie omtrent het boek worden niet meer getoond. Kijkeens naar ons catalogus record en de rijke informatie die GB geeft.

Het lijk mij dat we met het verminderen van de Google Books API respons wij een grotere groep gebruikers benadelen dan de enkele klachten die we tot nu toe hebben ontvangen. Hoog tijd om toch weer alle bruikbare informatie van de GB API te tonen, en er zelfs meer bekendheid aan te geven.

SFX-menu aangepast

Vlak voor de kerstvakantie zijn de reeds enige tijd geleden aangekondigde vernieuwingen in het SFX-menu in productie gegaan.

Met deze vernieuwingen hopen we het SFX-menu begrijpelijker te maken voor de gebruikers.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Er zitten geen links meer achter de Bullet in SFX-menu bullets.
  • Font en kleur van de helpteksten is veranderd
  • De teksten van de opties en helpregels zijn hier en daar aangepast, er zijn niet langer meerdere links met als tekst Wageningen UR Library. Zo is “Access via Wageningen UR Library” voor een elektronische versie op Internet nu vervangen door “Access via Internet”. Ook is “Request a copy” veranderd in “Order a loan or photocopy via Wageningen UR Library ”
  • De mededelingen dat je ingelogd bent (of zou moeten zijn) zijn weg, als je nu een functie wilt gebruiken waarvoor je ingelogd moet zijn wordt op dat moment het inlogscherm aangeboden.
  • Access problems staan nu niet alleen meer in het catalogusrecord, maar ook in het SFX-menu
  • De bibliotheekholdings worden nu net zo weergegeven als in het catalogusrecord.

De opname van de knop voor magazijnaanvraag in het SFX-menu is nog niet gerealiseerd, maar is wel gepland. Hier wordt nog aan gewerkt.

De toekomst van de catalogus

Een paar dagen terug schreef Edwin op ZBdigitaal over de heldere mooi presentatie van catalogus records in WorldCat. Hij geeft wat linkd voor hetzelfde record naar wat Nederlandse publiekscatalogi, waaronder de onze.

Als je doorklikt naar de interfaces van catalogi van andere bibliotheken leer je dat Worldcat ook die met gemak verslaat in gebruiksgemak en overzichtelijkheid. Voorbeelden? Leiden. Vrije Universiteit. Universiteit Wageningen. Bibliotheek Arnhem.

Om even eerlijk te zijn, ik heb net even een abstract aan het record toegevoegd, ziet het er weer iets beter uit. Daarnaast nog de link naar de bij het boek behorende wiki toegebvoegd, maar die is verstopt in het SFX menu. Ik denk dat Edwin wel een punt heeft.