Minisymposum: How to write a world-class paper

Op 19 april organiseert Bibliotheek Wageningen UR in samenwerking met Elsevier Science voor de tweede keer een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en -strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s. We vertellen hen over de ins en outs van het publicatieproces en hoe je als onderzoeker zelf invloed kunt uitoefenen op het succes van je publicaties.

De verwachte sprekers zijn:

  • Prof. Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University, die het minisymposium zal openen.
  • Floortje Flippo, Elsevier Science, over het publicatieproces gezien vanuit de uitgever.
  • Prof. Willem de Vos, o.a. winnaar Spinozaprijs en de Advanced Grant of the European Research Council (ERC) en editor van het tijdschrift Current Opinion in Biotechnology, vertelt over zijn ervaring met het publicatie- en editingproces.
  • Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij Bibliotheek Wageningen UR, houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal van het Wiskundegebouw, gebouw 308, Dreijenlaan 4, Wageningen. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Deelname is gratis, deelnemers moeten zich registreren.

Aan de slag met “data curation” en “data repository

Onze bibliotheek is eind vorig jaar begonnen met wat mogelijk een nieuwe vaste activiteit gaat worden.
Het gaat om het hulp bieden aan de Wageningse onderzoekers bij het opslaan en toegankelijk maken van hun onderzoeksdata. Een enkele maal werden we al benaderd door een onderzoeker die zijn data duurzaam wilde opslaan. Steeds meer financierders van onderzoek stellen ook als voorwaarde dat dit gebeurt. Andere universiteitsbibliotheken in binnen- en buitenland hebben dit onderwerp al opgepakt.

Op 14 december werd een bijeenkomst gehouden met als doel:  Het peilen van de behoefte binnen de Wageningen UR onderzoeksgemeenschap aan activiteiten van de bibliotheek op het gebied van “Data repositories en Data Curation”. Elf onderzoekers van verschillende disciplines kwamen bijeen met Hugo, Marco, Jacquelijn, Wouter en Hans van de bibliotheek. Via een vragenrondje werd gepeild wat er bij de verschillende onderzoeksgroepen gebeurt. Vervolgens waren er presentaties over de rol van bibliotheken van Gail Steinhart van Cornell  University via Skype! en ons nieuwe hoofd Digitaal Productiecentrum Jacquelijn Ringersma, over haar vorige werk bij het Max Planck Instituut in Nijmegen. Ten slotte werd er gediscussieerd over hoe de bibliotheek nu met dit onderwerp verder kan.
Enkele conclusies zijn:
Er bestaan vele verschillende onderzoeksdisciplines binnen Wageningen UR, daarom is één enkele bewaarplaats niet noodzakelijkerwijs zinvol. De verschillende bewaarplaatsen voor de diverse disciplines zouden dan wel dezelfde methodologie kunnen delen.
Men moet zich meer bewust worden van de dataproblematiek en discussie in brede kring is gewenst met name over zaken als:
Welke datasets zou je moeten opslaan en met welk doel?
Onder welke voorwaarden kun je data hergebruiken en hoe bescherm je de rechten van de eigenaren?

Voorgesteld werd te bestuderen aan welke voorwaarden dataopslag moet voldoen (“requirement study”)
Ook werd voorgesteld om kleinschalig te beginnen en te ervaren welke zaken zich aandienen, eerder dan te proberen vooraf te bedenken wat zich voor zal doen. Een kleinschalige activiteit die op korte termijn tot stand kan worden gebracht is het faciliteren van opslag van datasets als supplementaire informatie voor tijdschriftartikelen.

Tenslotte werd voorgesteld om contact op te nemen met DANS en misschien het 3TU datacentrum om te bezien welke mogelijkheden er voor samenwerking zijn en of er gebruik kan worden gemaakt van hun infrastructuur.