EndNote connection files voor documentatiebestanden en catalogus

Beste collega’s,

Hugo en ik zijn bezig geweest om de EndNote connection files voor de documentatie bestanden Consumer and Household Studies, Land-Bodem-Water, Hydrotheek en ARTIK als ook voor de catalogus aan te passen zodat records zo volledig mogelijk in EndNote geladen worden bij online zoeken. De EndNote connection files maken gebruik van MARC records en het blijkt nu dat niet alle informatie in EndNote binnen komt bij zoeken via de connection files.
Records zijn wel goed in EndNote binnen te halen door gebruik te maken van export functionaliteit (via RIS format).
Dit is vanuit ieder databestand of vauit de catalogus prima te gebruiken. Het voorstel van Hugo en mij is dan ook om van de connection files verder af te zien en gebruikers alleen op de export via RIS te wijzen voor de documentatie bestanden en de catalogus.

Vriendelijke groeten, Marco

Advertenties

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Zoekingangen
SilverPlatter Search is vervallen. “Ovid Advanced Search” heet nu “Advanced Search”

Navigatie en algemene layout
Om terug te keren naar het beginscherm moet je niet meer op de knop ” Main Page” klikken, gaat nu via tabblad “Search”.
Maar als je via search tools naar bv de thesaurus bent gegaan (en besluit om niet via de thesaurus een zoekactie uit te voeren) moet je wel de knop “Main Search Page” gebruiken om weer naar het zoekscherm terug te keren!
Behalve het tabblad Search is er ook een nieuw tabblad “My Workspace”( zie verderop voor uitleg hierover. (het tabblad Journals moet nog worden weggehaald).
De layout van Ovid 3.0 is overal wat strakker en helderder geworden, kleuren zijn aangepast.

Change database
Naar andere database gaan gaat niet meer via de knop Change Database, maar via de link Ovid Resources (onder Selected resources),  zit wel erg verstopt.

Inloggen
Inloggen ging eerst via “Personal account” knop, nu via “My account” knop.

Database Field Guides
Knop database field guide is verdwenen, nu kun je deze guide vinden via de knop  “i” voor de geselecteerde database (onder Selected Resources).

Zoeken in meer databases tegelijk
De databases waarin je zoekt staan nu getoond vlak onder de tabs Search fields enz bij Selected Resources (is minder opvallend dan in de oude situatie). Opm. de problemen die we eerder signaleerden bij het zoeken in meer databases zijn helaas nog niet opgelost.

Saved Searches/Alerts
De knop Saved Searches/Alerts is verdwenen, deze optie kun je nu vinden door op de tab My Workspace te klikken, daar vind je de optie  “My Searches & Alerts”, waar je je searches en alerts kunt vinden (optie View Saved bij Search History is wel gebleven).

Search Tools
De lay-out bij optie Search Tools is veranderd, nu worden via uitrolscherm aantal opties aangeboden (o.a. thesaurus, map term, permuted index enz.), map term staat default), was eerst via rijtje waar je radiobutton moest aanvinken.

Advanced Search, Multi-Field Search, Search Fields
Lay-out bij deze zoekingangen is veranderd (sommige knoppen vervangen door links, en deze zijn op een andere plaats te vinden), maar de functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven. 

Result Tools
In de oude situatie verscheen, na een zoekactie, in “linker frame”  Search Aid met o.a. “your search” en “narrow search” (subjects, authors, journals). In Ovid 3.0 is dit te vinden bij “Filter by” (te vinden onder de kop Result Tools in het linker frame), waarbij meer filtermogelijkheden worden aangeboden, en ook gefilterd kan worden op jaar of range van jaren.
Behalve de optie Filter by vind je onder Result Tools ook de optie Search Information, waar je zoekactie wordt weergegeven en wordt getoond hoeveel titels die actie heeft opgeleverd. Bovendien vind je daar de sorteeropties ( stond in de oude situatie boven de lijst met gevonden records).

Results Manager
Deze is verdwenen in de nieuwe situatie, er staan nu boven de lijst met resultaten 2 nieuwe knoppen, nl Email en Export, en als je hierop klikt krijg je de opties te zien die eerst in de Results Manager werden aangeboden.
Bij zowel Export als Email is er de keuze “select fields to display”, bij mail kun je kiezen voor Citation style (Ovid citation of Ovid Labeled Citation), bij export o.a. keuze export naar word, XML, EndNote, reprint/Medlars enz.

Selecteren van records voor export of mail
Je kunt een selectie van te mailen of exporteren records maken door titels één voor één aan te klikken, OF door vakje aan te vinken waarbij alle records geselecteerd worden, OF door range aan te geven (deze opties zijn te vinden boven de lijst met resultaten).
Bij My projects zit alleen een knop select all (of handmatig titels aanvinken)

Customize display
De knop Customize display is verhuisd naar linker frame (onder Result Tools). I.p.v. keuze voor record format ( Ovid, BRS, Medlars enz), krijg je nu 2 opties (select style to display), nl. Ovid Labeled Citation of Ovid Citation.
Verschillen tussen beide displays zijn o.a.: wel of geen scheidingstekens tussen auteursnamen, wel of niet tonen abstract, wel of niet kunnen doorklikken op descriptors enz. Het ene display is wat compacter dan andere.

Wij hebben Ovid gevraagd om als default het volgende display in te stellen (de gebruiker kan dat zelf naar zijn/haar eigen wensen aanpassen):
Style: Ovid Labeled Citation
Fields: TI, AU, SO, AB

Onze argumenten hiervoor waren:
-goede scheidingstekens bij presentatie auteurs
-mogelijkheid tot doorklikken op subject headings, auteurs etc.
-“compacte presentatie van het record”
-voordeel is dat je van alle records de abstracts ziet, en niet één voor één in het rechterframe hoeft aan te klikken.

De knop Reset display is helaas verdwenen.

In Ovid 3.0 staan boven de lijst met resultaten (via een link) de opties title – citation – abstract (laatste alleen bij Ovid Citation), dit is om snel een ander display te kiezen. De optie View All Abstracts is verdwenen (en vervangen door de bovengenoemde link Abstracts).

Alerts enz
Starten alert gaat op dezelfde als in oude situatie, nl via de knop More in Search History.

My workspace (met o.a. “My Projects” en “My searches & Alerts”)
Dit is een nieuwe optie in OvidSP, via My Workspace kun je je alerts, opgeslagen zoekvragen enz. bekijken.
Om deze optie te gebruiken moet je natuurlijk wel zijn ingelogd. 
Hier kun je ook projecten (mapjes) aanmaken, My Projects, waarin je records verzamelt. Je kunt records toevoegen aan jouw projects door ze te selecteren en op knop add to My Projects te klikken (daarna bestaand project kiezen of nieuw project aanmaken).
Via My projects kun je ook records mailen en exporteren.
Een overzicht van jouw My projects kun je ook vinden in het linker frame (onderaan)