How to write a world-class paper : minisymposium

Op dinsdagmiddag 26 oktober organiseren wij in samenwerking met Elsevier Science een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en – strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s.
– Prof. Rik Leemans, editor-in-chief van het tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability, vertelt vanuit zijn ervaring over het publicatie – en editingproces.
– Wouter houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.
– En prof. Willem Takken levert een bijdrage over Open Access.
Martin Kropff zal het minisymposium openen en Hubert Krekels is de dagvoorzitter.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal (C222) van het Forumgebouw.

De deelname is gratis. Opgave bij msu.library@wur.nl. Jullie zijn van harte welkom. De middag is ook te volgen op: http://wurtv.wur.nl/Presentations/C222/

Nieuwe cijfers

Onderstaand bericht stond op de OWI-site. Het is met name belangrijk voor degenen die het vak MOS Information Literacy geven, omdat wij hiervoor eindcijfers doorgeven aan de cijferadministratie via de leerstoelgroep ECS. Deze moeten dus voortaan anders afgerond worden, wanneer ze hoger dan 6 zijn. In andere gevallen geven wij alleen deelcijfers door aan vakcoördinatoren en ronden we het cijfer meestal niet af.

“Starting with the exams of period 1, 2010 the marks for exams will be stored with halves behind the decimal point. It is restricted to marks over 6, so for that range the options are 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 and 10. This will be introduced on request of the Examining Boards and many lecturers and as a consequence of the conversion policy of marks. See note for details.”

Knowledge Democracy

Een onderwerp dat wel lang is blijven liggen (zie oude blog van Ger + commentaar), maar misschien geeft de vakantieperiode wat tijd voor reflectie. Ik heb het over het verzoek van Ger om via de blog te reageren op een vraag van Herman Eysackers in de bibliotheekraad.

Herman was naar een congres over Knowledge Democracy
geweest dat ter gelegenheid van het afscheid van Roel in ’t Veld als hoofd van het RMNO (Raad voor Ruimtelijk, Natuur- en Milieuonderzoek) werd georganiseerd. In ’t Veld is editor van “Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics, and Media” dat door Springer is uitgegeven.

Eysackers vroeg om een visie van de bibliotheek op informatie. Of meer precies:
“Mede door het congres Knowledge democracy worstel ik met de samengestelde vraag :
– hoe we de gigantisch toenemende informatiestroom hanteerbaar kunnen houden (bijhouden wat er verschijnt)
– hoe we informatie op hun waarde kunnen beoordelen (zorgen dat de ondebouwde inforatie wordt gescheiden van de gecmailde informatie)
– hoe we vanuit de wetenschap zo effectief deel kunnen uitmaken van die knowledge democracy (op welke wijze kunnen wij onze klassieke wetenschappelijke autoriteitspositie een zodanig andere vorm geven dat we in de huidige maatschappij, waarin iedereen zelf wel alles kan vinden en dus weten, weer een erkende rol krijgen)”

Het is niet vreemd dat zo’n vraag aan de bibliotheek gesteld wordt en het is belangrijk dat we dit oppakken. We zijn natuurlijk al voortdurend bezig met het zoeken van oplossingen en we kunnen aangeven wat we op dit moment doen (information literacy, selectie via alerts etc.). Het lijkt voorlopig wat gescharrel in de marge, maar misschien kunnen we meer doen. Wij zijn wel het instituut van waaruit je discussies over de kennis- en informatieproblematiek binnen WUR zou kunnen initiëren. Zoiets stelde Ger ook voor. Als het meer een gespreksonderwerp wordt binnen WUR dan kan het werk van de bibliotheek ook beter op waarde geschat worden. Met als consequentie bijvoorbeeld een bredere acceptatie van Information Literacy.
Zullen we na de vakantie met wat mensen aan de slag gaan?

HF

Ticer Donderdag

Ik zal mijn indrukken nu maar opschrijven  van de dag die ik bij Ticer heb meegemaakt nu maar opschrijven. De slides zijn nog niet beschikbaar, maar als ik ga wachten tot ze er staan komt het er waarschijnlijk niet meer van. De presentaties zullen beschikbaar komen van deze pagina http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/2010/result.html

Het algemene thema was “Mobile Technologies in Education and Libraries”.  In het algemeen kan je zeggen dat de dag aan het doel voldeed: ik denk dat ik nu een overzicht heb wat er op dit gebied speelt.

Opmerkingen over de vier lezingen:

The Use of Mobile Devices by Teens and Young Adults

Kristen Purcell

Associate Director, Research, Pew Internet & American Life Project, USA

Gedegen onderzoek met name naar de US situatie. Dingen die mij speciaal opvielen:

  • Smartphones geven mensen toegang tot Internet diensten die tot nu toe geen toegang via een PC hadden (Samrtphone als “poor people’s PC’)
  • Met name de groep 18-29 jarigen waarderen diensten meer als die het makkelijk maken informatie met anderen te delen. Wij denken daar tot nu toe niet zoveel over na; we spreken ook wel over de “eindgebruiker”….

Do More, More Effectively, with Mobile Technology – ‘Uses and Strategies’

Adam Blackwood

E-Adviser Teaching & Learning, JISC Regional Support Centre South East, UK

Een mooie show. Hij kwam op met een jasje en haalde uit zijn zakken alle apparaten die in een smartphone zitten verwerkt. Kan je mensen nog het gebruik van een mobieltje verbieden, zoals in sommige bibliotheken gebeurd? Veder weinig overgehouden van deze lezing.

Opportunities for Mobile Enhanced Library Services and Collections

Tito Sierra

Associate Head for Digital Library Development, North Carolina State University, NCSU Libraries, Digital Library Initiatives Department, USA

Voor mij was dit het hoogtepunt. NCSU loopt  al voor sinds de begindagen van het Internet. Ze hebben verschillende mobiele applicaties ontwikkeld, zowel voor de bibliotheek in het algemeen als voor speciale collecties (de “Wolf walk” , een guided tour langs een aantal monumenten,  zie http://www.lib.ncsu.edu/dli/projects/wolfwalk/ )

Voornaamste dingen die ik er van heb meegenomen

  • Websites geoptimaliseerd voor mobiele telefons zijn veel makkelijker te maken dan “Apps” .  Het eerste maakt met name gebruik van technologie (HTML / CSS ) die nu ook al wordt gebruikt. Het tweede vereist het gebruik van een heel andere programmeertalen (zoals C++) die bij bibliotheken niet veel gebruikt worden.
  • Je moet niet al je diensten omzetten in mobiele diensten, maar je concentreren op die diensten die zin hebben in een mobiele omgeving. Bij voorbeeld niet de hele bibliotheekcatalogus maar alleen een faciliteit voor “known item search”. Ik heb al op Yammer geschreven over de Webcam bij het koffieapparaat (zodat je kan zien of er een rij staat)
  • Tito onderscheidde 3 niveaus van technische capaciteiten van mobiele telefoons: 1. De smartphones (iPhone en gPhone)  ;  2.  het midden-niveau zoals de Blackberry  3.  De eerste generatie telefoons die meestal niet meer mogelijkheden bieden dan 4 regels waar je een tekstje in kan zetten. Je moet je afvragen op welk niveau je wilt mikken met de dienst duie je ontwikkelt.

In de discussie kwanm nog naar voren dat geo-tagged diensten als Foursquare of Gowalla al veel modelijkheden bieden als je niet de technische capaciteit hebt om zelf een faciliteit als de Wolf Walk te ontwikkelen.

eReaders in Education and Libraries

Rudolf Mumenthaler

Head Innovation and Marketing, Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ), ETH Library, Switzerland

Overzicht van wat er op de markt is. Dat had ik ook nog wel kunnen geven (behalve over de iPad want die had ik op dat moment nog nooit gezien). Rudolf probeerde wel de link naar bibliotheekdiensten te maken, maar erg ver kwam de zaal en hij daar ook niet mee. De geruststellen constatering is dat dit een onderwerp is waar niemand goed raad mee weet, we lopen niet achter.