Vervolg portals

In vervolg op de discussies over portals heb ik op  W:\FB\BIB\SCM\portalen\in_wever\wever.html eenversie gemaakt hoe het er uit zou kunnen zien in binnen er huidige website. Er is uitgegaan van een inklapbare lijst met twee niveaus (dus zonder het niveau van kenniseenheden. Marja Duizendstraal; liet mij nog een voorbeeld zijn van Monash University, op grond daarvan heb ik een optie voor een alfabetische lijst toegevoegd.

Een aantal opmerkingen:

  • Ik ben er zelf niet gerust op dat de gebruiker dit wel kan overzien, maar ik schijn de enige te zijn.
  • Er zijn een aantal andere elementen in de huidige onderwerpsportals; ik heb die op een rijtje gezet. Omdat de blog niet met zo’n grote tabel kan omgaan staat hij op http://ovebfilters.pbworks.com/portal_elementen .  Op grond daarvan een paar vorstellen hieronder over de verschillende elementen
  • Bibliographies: er zit veel overlap in, en portals gaan er verschillend mee om (meeste specifieke bibliographies bij basic sciences en environmental sciences, niet bij andere portals.) Ik stel voor om dit onderdeel van de portals te integreren in de huidige Databases A-Z lijst. Die lijst is nu vrij lang, de belangrijkste zouden apart kunnen worden gezet, met aanbevelingen per vakgebied.
  • Publications: Verwijzingen naar Way en WDA, en naar relevante onderzoeksscholen / instituten. Ik zie hier geen plaats voor als wij portals per kenniseenheid afschaffen. Environmental Sciences gaat hier duidelijk anders mee om; vergelijking in een tabel met de andere portals doet deze portal niet helemaal recht. Ik zou willen pleiten voor een aparte ingang met alles over publicatiebeleid etc. Omdat hier meer uitleg bij moet worden gegeven wellicht eerder een overzichtlijke FAQ met links dan een portal.
  • KNAW Research Information : In feite zoekacties per onderzoeksschool / instituut. Ik denk dat hier geen reden meer voor is als we geen portals per kenniseenheid meer hebben
  • Selected resources: Meestal JCR en Lexis / nexis, agritechnology en social sciences geven nog een of meer specifiekere bronnen. Voorstel: verwerken in portlets.

Ik heb ook gekeken naar de omschrijvingen van categorieen en portlets. Overlappen ze, en zijn ze nog betekenisvol buiten de context van een portal. Hieronder mijn lijstje met vraagpunten:

Basic Sciences
Basic and Life Sciences [onderdeel “Agrotechnology and Food Sciences”  ]

Food Sciences and Food Products in general [waarschijnlijk bedoeld i.t.t. de onderwerpen die er onder staan in de portal]

Systems and control [begrijpt de gebruiker dat dit onderdeel is van Agrotechnology?]

Operations Research and Logistics [onderdeel social sciences]
Production Chain Management, Logistics, and Operations Research [onderdeel “Food”]

Zoology in general [dit is bedoeld: i.t.t. de takken van de zoologie die er onder staan]

RIN rapport over onderzoekers en web2.0

Er is een nieuw rapport uit van het UK Research Information Network over de relevantie van web2.0 voor onderzoekers, zie
http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/use-and-relevance-web-20-researchers

Scopus from Papers

Heeft iemand ervaring met Scopus from Papers? Zie http://mekentosj.com/papers/help15/pgs/scopus.html. Een klant wil daarmee werken en de bibliotheek moet kennelijk een of andere ID aanmaken, zie: “Inform the helpdesk that the institution wishes to allow its users of the program Papers by mekentosj to have access to Scopus via Papers.
Ask for the Federated Search Gateway to be activated for the institution’s account.
Ask for the institution’s Scopus Account ID.”

EndNote Refman.RIS filter

We hebben een kleine aanpassing van het refman.RIS filter gemaakt zodat bij import van catalogus records gegevens als WURCAT1870550 in het EndNote veld voor Accession Number terecht komt. Het goede filter wordt op de distribitie schijf gezet, en daarmee wordt het  in principe bij alle EndNote installaties vervagen. Het is ook toegankelijk op de Website op http://library.wur.nl/endnote/filters/RefMan%20RIS.enf