Portals: is dit wat we willen?

Op het afgelopen Informatiespecialistenoverleg (juni) is er gepraat over de hoofdindeling van portals. Uit het verslag:

“Voorstel is om een startpagina te maken, waarop een getrapte lijst met portlets wordt getoond, waarop wel alle portlets zonder klikken zichtbaar zijn.”

Omdat ik me dat soort dingen nooit goed kan voorstellen, heb ik een paar voorbeelden gemaakt op  W:\FB\BIB\SCM\portalen

Bekijken met Internet Explorer (! Met Mozilla ziet het er niet uit). De voorbeelden zijn :

  • 2levels_list.html (inklapbare lijst met twee niveaus: science groups en portlets)
  • 3levels_list.html (inklapbare lijst, maakt gebruik van de tussenniveaus die we in de portals – behalve SSG) in “Resources by subject” hebben)
  • 3levels_tree (dezelfde lijst met 3 niveaus als het vorige voorbeeld, maar nu als “treeview”. Het script belooft dat het ook inklapbaar zou moeten zijn. Bij mij werkte het niet, het script had kennelijk geen goede zin had het geen goede zin. Zal er nog eens naar kijken als ik goede zin heb)

Graag jullie reactie of dit de kant is die we op willen. Let niet te veel op het grafisch ontwerp; dat is bewust simpel gehouden. Mogelijk kan er nog meer op een scherm worden geplaatst door de lijst in twee kolommen te splitsen. Maar we moeten er ook rekening houden dat het moet worden ingepast in een ontwerp waar algemenere menu-opties worden aangeboden.

Nog een paar opmerkingen:

  • De meeste portals bieden nog een aantal categorieen: Bibliographies, Publications, KNAW research information. De inhoud overlapt voor de verschilende portals, ik heb ze daarom hier weggelaten.
  • Hetzelfde geldt voor Search en Browse (ESG). PSG heeft “General Plant Journals” . Ik weet niet hoe dat kan worden ingepast

Hugo