Licentiecontactpersonendag UKB in Utrecht

Is op 4 mei

Knowledge Democracy en de Bibliotheekraad

Hieronder een nadere toelichting op het verzoek dat in de Bibliotheekraad werd geuit. Durven we het aan om zelf een visie hierop te formuleren of raden we aan om dit soort discussies (o.a. over Knowledge Democracy) goed te blijven volgen? http://www.knowledgedemocracy.nl/files_content/Towards%20Knowledge%20Democracy%20-%20Roel%20in%20’t%20Veld.pdf

Mede door het congres Knowledge democracy worstel ik met de samengestelde vraag :
– hoe we de gigantisch toenemende informatiestroom hanteerbaar kunnen houden (bijhouden wat er verschijnt)
– hoe we informatie op hun waarde kunnen beoordelen (zorgen dat de ondebouwde inforatie wordt gescheiden van de gecmailde informatie)
– hoe we vanuit de wetenschap zo effectief deel kunnen uitmaken van die knowledge democracy (op welke wijze kunnen wij onze klassieke wetenschappelijke autoriteitspositie een zodanig andere vorm geven dat we in de huidige maatschappij, waarin iedereen zelf wel alles kan vinden en dus weten, weer een erkende rol krijgen)

NB Vanmiddag wordt zowel een nederlandse als engels boek over Knowledge democracy gepresenteerd (auteur resp. redactuer Roel In ’t Veld)

Scopus en phrase searching

Beste allemaal,

Een zoektip naar aanleiding van vreemde resultaten in Scopus: Gebruik in Scopus rond phrases alleen recht naar beneden hangende aanhalingstekens en geen kromme of schuine.  De tekens kan ik hier even niet reproduceren. Wanneer je Word gebruikt om je search voor te bereiden, kan dat namelijk misgaan en negeert Scopus de aanhalingstekens. Zie ook het voorbeeld:

TITLE-ABS-KEY(pudding* OR porridge OR “ice cream”)      2.881  (recht naar beneden)

TITLE-ABS-KEY(pudding* OR porridge OR “ice cream”)      1.823 (krom)

TITLE-ABS-KEY((pudding* OR porridge OR ice) AND cream)         1.823

groeten, Marianne