21 eDingen – Informatievaardigheden

Ik heb een bijdrage geleverd aan de cursus 21 eDingen van SURF Academy. Dit is een cursus over 21 web 2.0 dingen voor het Hoger Onderwijs. Docenten en ICTO-medewerkers zijn de doelgroep van de cursus, maar er zitten voor ons ook interesante thema’s bij, bijv. video’s zoeken, reference management software, repositories, plagiaat(software). Een link naar mijn tekst over informatievaardigheden: http://www.21edingen.nl/?p=422. Van hieruit kun je verder naar de overige eDingen voorzover die al getoond worden.

Rapport over informatiegebruik van onderzoekers

Dit rapport van het Research Information Network en de British Library geeft een goed beeld over het gebruik van informatie door onderzoekers in de life sciences. Misschien een inspiratiebron voor ons eigen onderzoek naar Information Control.

http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-information-resources/disciplinary-case-studies-life-sciences

Vijf landen vergeleken: rol bibliotheken bij de toetsing van wetenschappelijk onderzoek

OCLC heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de rol van bibliotheken in het hoger onderwijs met betrekking tot de beoordeling van de wetenschappelijke output van universiteiten. Half december kwam het rapport uit: “A Comparative Review of Research Assessment Regimes in Five Countries and the Role of Libraries in the Research Assessment Process”. De vijf landen zijn de Ierse republiek, de UK, Nederland, Denemarken en Australië.

Doel van het onderzoek is “to establish a new set of responsibilities that is emerging for research libraries”.
Het hoofdstuk over Nederland geeft aan dat de bibliotheken in vergelijking tot andere landen in geringe mate betrokken zijn bij het research assessment van de universiteiten. De Nederlandse bibliothecarissen geven andere zaken, zoals de fysieke bibliotheek, repositories, speciale collecties, curation van digitale data en collectievorming, nog een hogere prioriteit volgens het rapport.

Het lijkt me goed om in het kader van onze toenemende inspanning met betrekking tot citatieanalyses te bekijken hoe andere universiteitsbibliotheken omgaan met research assessment en een discussie aan te gaan over hoe we onze rol verder willen en kunnen ontwikkelen. Hoe dan ook interessant leesmateriaal en ik ben benieuwd naar de aanbevelingen die met een samenvatting van het rapport rond deze tijd zou moeten uitkomen.