Ideeen hoe verder met digitaliseren?

Ik heb net zelf die verhalen van Cornell gelezen: er zitten anknopingspunten in, maar ook grote verschillen. Om te beginnen met de verschillen:

  • Cornell richt zich op materiaal voor 1950, terwijl ik juist na die periode ben gaan kijken. Ik begrijp dat men daar voor ouder materiaal heeft gekozen om een aantal redenen: a. er zijn een aantal projecten geweest met name voor microficheren, en preservatie is bij Cornell een belangrijk motief. En volgens mij hebben Amerikan ook iets met historisch materiaal.
  • Copyright redenen: Dat punt speelt bij ons mogelijk minder sterk omdat Wageningwen UR in veel gevallen erfgenaam is van zijn voorlopers.
  • Er blijkt ook vweel gewerkt te zijn met citatie gegevens (project Wallace Olsen, dat uiteindelijk heeft gerleid tot TEEAL, http://www.teeal.org/) Binnen Hearth wordt daar niet mee gewerkt; Er wordt opgemerkt dat opdit vakgebied veel praktisch literurr bestaat die weinig geciteerd wordt. Ik vermoed dat dat bij ons ook geld voor wat DLO heeft gepubliceerd.

Er zijn wel een paar aanknopingspunten:

  • Er wordt gewerkt met een vakgebiedsindeling; dat zullen wij ok moeten doen (zie beneden)
  • men werkt met een netwerk van oudere deskundigen inclusief oude bibliothecarissen.

Op grond hiervan heb ik een aantal vragen:

  • Wat vinden weij van materiaal van voor 1950?
  • Is de indeling in science groups voldoende fijnmazig?
  • Wie kent er krasse knarren?

Graag jullie commentaar

Hugo

Collectievormingsbeslissing voor digitaliseren bij Cornell

Ik kreeg laatst Mary Ochs (blbliothecaris) en Jaron porciello van Mann Library, Cornel langs, die hier bij Prota op bezoek waren. We hadden het ook heel; even over hun digitaliseringsprojecten en de collectievormingsbeslissing die daarbij hoort. Mary zou wat dingen opsturen, hieronder haar bericht

“For background on our collection development process for digitization, please see http://hearth.library.cornell.edu/h/hearth/about_HEARTH.html. This describes the process of choosing material for our home economics historical digital archive. We used a similar process for the agriculture material in the Core Historical Literature of Agriculture http://chla.library.cornell.edu. Also, here is an article by Joy Paulson, our preservation librarian that discusses the selection model we used http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=cul.pub/1238609301 . I have copied Joy on this email, so feel free to contact her if you have questions.”

Mary merkte nog op dat je je kan afvragen of je het zo uitgebreid moet doen als zij het hebben gedaan.

Hugo