Documentatiebestanden beschikbaar via Z39.50

Naast de catalogus stelt Bibliotheek Wageningen UR nu ook een viertal documentatiebestanden (gratis) beschikbaar via Z39.50. Hierdoor kunnen ze makkelijker worden opgenomen in federatieve zoeksystemen.

ARTIK is een bibliografisch bestand met beschrijvingen van artikelen uit ruim 120 vaktijdschriften op het gebied van: landbouw, tuinbouw, veeteelt, natuurbeheer, milieu, visserij, groene ruimte, bodem, voeding. Ongeveer 2/3 van de artikelen is in het Nederlands. Het bestand is vooral goed voor het vinden van toepast onderzoek in de praktijk van de landbouw in Nederland en de ons omringende landen. Het wordt dagelijks geactualiseerd.

De database Consumenten- en Huishoudstudies bevat ca. 36.000 bibliografische beschrijvingen, met korte abstracts, op het terrein van huishoudstudies, gezinssociologie en consumentenstudies. In de database worden titels opgenomen over de sociale en economische aspecten, zowel op macro- als op microniveau, van privé- en institutionele huishoudens. De dekking is internationaal, maar de nadruk ligt op Nederland. Een paar voorbeelden van onderwerpen die gedekt worden zijn: consumentengedrag, consumptiepatronen, levensstijlen, gezinsstudies, huishoudens en milieu.

Het bestand Land Bodem Water dekt literatuur met betrekking tot de groene wereld rondom ons en het duurzaam gebruik van onze levende omgeving. De geografische dekking is internationaal, maar met nadruk op Nederland. De databank dekt de volgende onderwerpen: Land: historische geografie, landschapsplanning en landschapsecologie Ecologie: ruimtelijke planning, recreatie en toerisme, geografische informatiesystemen en remote sensing. Bodem: geomorfologie en quaternaire geologie, bodemevaluatie, bodem en nutriëntenmanagement, bodembescherming en bodemwetenschappen algemeen. Water: hydraulica, hydrologie, kwantitatief en kwalitatief watermanagement, waterkwaliteitsbescherming, irrigatie en drainage. Ecosystemen: flora, fauna, bosbouw, agio-ecosystemen. Land Bodem Water is aanvullend op internationale databases en loopt vanaf 1980. Hij bevat nu meer dan 100,000 referenties en wordt dagelijks geactualiseerd.

De Hydrotheek bevat meer dan 30.000 beschrijvingen van publicaties op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland, geschreven onder auspiciën van Nederlandse organisaties. Naast tijdschriftartikelen (54%) en boeken bevat de Hydrotheek veel rapporten (40%). De database wordt dagelijks geactualiseerd, en groeit jaarlijks met zo’n 1200 titels, waarvan inmiddels zo’n 35% full text. Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Details over de z39.50 toegangen zijn te vinden bij de Z39.50 Target Directory van IRSpy.

De URLs van de bestanden daar zijn:
ARTIK: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fartik

Land Bodem Water: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Flsw

Hydrotheek:
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fhydrotheek

Consumenten- en Huishoudstudies database: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fconsumer

Catalogus Bibliotheek Wageningen UR
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fcatalog

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: