BSc thesis

Op de agenda van het directeurenoverleg van het onderwijsinstituut (OWI) staat een stuk over de Bachelor thesis. Het voorstel is om dit als cursus aan te bieden met strakke deadlines en duidelijke deelresultaten. Een bijkomend voordeel is dat studenten plenair instructie kunnen krijgen over de werkwijze en bijv. ook (extra) instructie over informatievaardigheden. Misschien onze kans om in een tweede fase in de studie ingeroosterd te worden.

Het bestand is te vinden via deze link: https://portal.wur.nl/sites/owi/Opleidingsdirecteuren/OD%20meetings%202009/047_OD%20meeting%20091104/05_Guideline%20for%20bachelor%20thesis%20at%20Wageningen%20University%20(2).doc

Toch nog naar Montpellier?

De deadline voor abstracts voor het IAALD wereld congres is opgeschoven naar 15 november, zie http://iaald2010.agropolis.fr/component/content/article/5-news/53-new-deadline

Education Day op 14 december

In december is er weer een onderwijsdag (middag en begin avond) voor docenten en studenten, georganiseerd door het OWI, WSO en EduSupport.  Het gaat onder andere over (opzetten van) digitaal lesmateriaal, distance learning, examinering en cultuurverschillen in het onderwijs. Zie de website voor het volledige programma en opgave: https://portal2.wur.nl/sites/EDUsupport/nl-nl/Educationday/Pages/default.aspx

Documentatiebestanden beschikbaar via Z39.50

Naast de catalogus stelt Bibliotheek Wageningen UR nu ook een viertal documentatiebestanden (gratis) beschikbaar via Z39.50. Hierdoor kunnen ze makkelijker worden opgenomen in federatieve zoeksystemen.

ARTIK is een bibliografisch bestand met beschrijvingen van artikelen uit ruim 120 vaktijdschriften op het gebied van: landbouw, tuinbouw, veeteelt, natuurbeheer, milieu, visserij, groene ruimte, bodem, voeding. Ongeveer 2/3 van de artikelen is in het Nederlands. Het bestand is vooral goed voor het vinden van toepast onderzoek in de praktijk van de landbouw in Nederland en de ons omringende landen. Het wordt dagelijks geactualiseerd.

De database Consumenten- en Huishoudstudies bevat ca. 36.000 bibliografische beschrijvingen, met korte abstracts, op het terrein van huishoudstudies, gezinssociologie en consumentenstudies. In de database worden titels opgenomen over de sociale en economische aspecten, zowel op macro- als op microniveau, van privé- en institutionele huishoudens. De dekking is internationaal, maar de nadruk ligt op Nederland. Een paar voorbeelden van onderwerpen die gedekt worden zijn: consumentengedrag, consumptiepatronen, levensstijlen, gezinsstudies, huishoudens en milieu.

Het bestand Land Bodem Water dekt literatuur met betrekking tot de groene wereld rondom ons en het duurzaam gebruik van onze levende omgeving. De geografische dekking is internationaal, maar met nadruk op Nederland. De databank dekt de volgende onderwerpen: Land: historische geografie, landschapsplanning en landschapsecologie Ecologie: ruimtelijke planning, recreatie en toerisme, geografische informatiesystemen en remote sensing. Bodem: geomorfologie en quaternaire geologie, bodemevaluatie, bodem en nutriëntenmanagement, bodembescherming en bodemwetenschappen algemeen. Water: hydraulica, hydrologie, kwantitatief en kwalitatief watermanagement, waterkwaliteitsbescherming, irrigatie en drainage. Ecosystemen: flora, fauna, bosbouw, agio-ecosystemen. Land Bodem Water is aanvullend op internationale databases en loopt vanaf 1980. Hij bevat nu meer dan 100,000 referenties en wordt dagelijks geactualiseerd.

De Hydrotheek bevat meer dan 30.000 beschrijvingen van publicaties op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland, geschreven onder auspiciën van Nederlandse organisaties. Naast tijdschriftartikelen (54%) en boeken bevat de Hydrotheek veel rapporten (40%). De database wordt dagelijks geactualiseerd, en groeit jaarlijks met zo’n 1200 titels, waarvan inmiddels zo’n 35% full text. Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Details over de z39.50 toegangen zijn te vinden bij de Z39.50 Target Directory van IRSpy.

De URLs van de bestanden daar zijn:
ARTIK: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fartik

Land Bodem Water: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Flsw

Hydrotheek:
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fhydrotheek

Consumenten- en Huishoudstudies database: http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fconsumer

Catalogus Bibliotheek Wageningen UR
http://irspy.indexdata.com/full.html?id=Z39.50%3Alibrary.wur.nl%3A210%2Fcatalog

Nieuwe vormgeving portlets

Met het verdwijnen van de Get-it knop uit de catalogus was het ook de bedoeling dat die verdween uit de portlets. Tegelijkertijd willen we ook hier meer directe links naar de bronnen bieden.

Op http://accept.library.wur.nl/printformaten/portlet.html heb ik nu een mock-up gezet van een vernieuwde portlet.

Bibliographies:

Achter de titel komt een link naar de betreffende database.
Er komen geen verwijzingen naar catalogusrecord, in de regel draagt dit niets bij. We spreken af dat we hier alleen verwijzen naar elektronische bronnen. In de praktijk is dit nu al het geval.
De sterren blijven zoals ze zijn.

Andere rubrieken

Bij de andere rubrieken komt achter de titel alleen een link naar full text als die er is. Of een SFX-menu als tussenstap als er meerdere keuzens zijn.
Is er een referaat dan komt die op in een cluetip als je met de muis over de titel gaat.
Jammer genoeg hebben maar 70 van de 1400 core journals een referaat (terwijl je die toch zo van hun home pages kunt plukken). Misscien iets om actie op te ondernemen?

De Get it knop verdwijnt, in plaats daarvan komt er een link naar het catalogusrecord.

Bij de tijdschriften komt een RSS_icoontje als er een RSS feed is en ook een icoontje waarmee je een abonnement op de RSS-feed (Table of Contents) per e-mail kunt nemen. Dit is een neiuwe dienst die de ToC alerts via Swets zal gaan vervangen.

Wageningen Catalogue

Hier heb ik de laatste twee links (naar tijdschriften) weggelaten. Ik heb niet de indruk dat die veel worden gebruikt. Het item kan natuurlijk ook helemaal weg.

Reacties graag uiterlijk donderdag 15 oktober.

Bescheidenheid siert de mens, maar niet SURF

Ik vond het onderstaandebericht van SURF wat ronkend

Onderzoekscommunicatie gaat ingrijpend veranderen; artikel van KNAW en SURF in ScienceGuide
6 oktober 2009 – Vergeet wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Met moderne technologieën wordt wetenschappelijk publiceren dynamisch en interactief. KNAW en SURF gaan onderzoekers daarbij helpen.

Wetenschappelijke literatuur wordt door velen nog geassocieerd met universiteitsbibliotheken, gevuld met boeken en ingebonden tijdschriften. Vanaf 2000 ontstaat steeds meer ruimte – letterlijk (door het verdwijnen van boekenkasten) en figuurlijk – om te gaan werken met publicaties via computer en internet. Maar zoals de eerste auto op een koets leek, zo lijken digitale publicaties sprekend op hun papieren voorgangers. De tijd is rijp voor een geheel nieuwe manier van wetenschappelijk publiceren en communiceren.

Lees meer:
www.scienceguide.nl/onderzoekscommunicatie-gaat-ingrijpend-veranderen.aspx

Oude filters blijven in pull down van Endnote import option staan – 2

Verleden week schreef ik over “problemen” die ik had met oude filters die blijven staan na het updaten van EndNote X naar versie X2. Vanochtend kreeg ik van support van Thomson antwoord. Oplossing is het legen van de preferences voor EndNote in C:\Documents and Settings\[Your User Name]\Application Data en in de registry van Windows. Hiervoor

Dit bleek voor mij te werken. De voorkeursinstellingen zijn echter wel weer op default gezet. Ook werden na het resetten van de preferences de WUR filters, styles en connections vanuit APPS/distrib geïnstalleerd.