Oude filters blijven in pull down van Endnote import option staan

Ik heb net een mail gestuurd naar support van EndNote omdat mij opviel dat oude filter namen nog in de pull down blijven staan die je krijgt onder import option wanneer je referenties in een txt file wilt importeren in EndNote X2. In deze pull down staan bij mij nog steeds filters genoemd die ik al eerder uit de folder met filters weggegooid heb en die ik in deze lijst dus ook niet meer wil zien. Zodra ik antwoord heb van Thomson zal ik dit op de blog publiceren.

gr. Marco

Een dansje met de Google Books API

In het informatiespecialisten overleg kwam vandaag het voorstel langs om voor de Social Sciences leerstoelgroepen de inhoudsopgaven van boeken op hun vakgebied te scannen. Dit onderwerp valt onder het kopje digitaliseren maar raakt ook aan het verrijken van de catalogus en heeft daarnaast ook een politiek teintje omdat we de pijn moeten verzachten voor het stapsgewijs afschaffen van de Leeuwenborch bibliotheek.

Iets meer dan een jaar geleden vierden we in invoering van de Google Books API. De GB API liet in de meeste gevallen in elk geval algemene boek informatie zien -met de inhoudsopgave-, soms had je zelf een partiële view waarbij je een aantal pagina’s mocht inkijken en in enkele gevallen mocht je zelfs het werk volledig inzien. Dit betreft meestal alleen zeer oude uitgaven.

Ondertussen zijn de mogelijkheden die de Google Books API in de catalogus biedt behoorlijk uitgekleed, zonder dat dit verder is medegedeeld. Op dit moment geeft de API alleen een link wanneer de FTXT volledig aanwezig is in Google Books (bijv: hier of hier). Dit is zo door onszelf ingesteld “omdat er klachten van gebruikers waren”. Boeken waar GB alleen een partial view biedt laat staan alleen aanvullende informatie omtrent het boek worden niet meer getoond. Kijkeens naar ons catalogus record en de rijke informatie die GB geeft.

Het lijk mij dat we met het verminderen van de Google Books API respons wij een grotere groep gebruikers benadelen dan de enkele klachten die we tot nu toe hebben ontvangen. Hoog tijd om toch weer alle bruikbare informatie van de GB API te tonen, en er zelfs meer bekendheid aan te geven.

Ander stukje “vooronderzoek” digitaliseren

Ik heb veel reacties gehad op mijn post over reeksen uit het nederlands landbouwkundig onderzoek, waarvoor dank. In het kader van mijn snuffelen aan het onderwerp digitaliseren (ik zal er iets meer over zeggen tijdens het informatiespecialistenoverleg morgen) heb ik nog iets anders gedaan dat ik nog niet met iedereen gedeeld heb: op W:\FB\BIB\SCM\digitaliseren staat een bestand njas.xls. Ik heb van de artikelen uit NJAS die gedenkt zijn in Web of Science de cited references in een Excelbestand gezet (Sheet 1) en daar de meest frequent geciteerde bronnen uit gehaald (Sheet 2) . Ik wilde er op deze manier achter komen welke Nederlandse bronnen Nederlandse landbouwwetenschappers belangrijk vinden. Ik vond vooral de Wageningse dissertaties, Simulation monographs en in minere mate Mededelingen Landbouwuniversiteit in verschillende verschijningsvormen (WAUP e.d.)

Ik wil ook wijzen op de activiteiten van Amerikaanse bibliotheken op het gebied van digitaliseren. De NAL is bezig met de NAL Digital Repository http://naldr.nal.usda.gov/ en gebruiken daarvoor het ZyLAB’s ZyIMAGE systeem ( http://www.zylab.com/ ) Ik zou met name willen nagaan hoe dit wordt gedaan in samenhang met hun catalogus (Agricola)
Mann Library (Cornell) heeft ook programmas op het gebied van digitalisering, zie http://www.mannlib.cornell.edu/about-us/our-collections/digital-collections en neemt ook deel in Google books.

Information literacy

http://www.youtube.com/watch?v=KIuFfxg9saE&NR=1