Endnote styles

Naar aanleiding van Marco’s actie voor het uploaden van “one” EndNote styles naar EndNote web ben ik nagegaan of er styles zijn die inmiddels ook door EndNote zelf worden aangeboden. Dat zijn er nogal wat, ze staan in de eerste tabel hieronder. In de tweede tabel staan de styles dier we nog wel zelf moeten blijven verspreiden. Hebben we die trouwens ooit bij EndNote aangeboden om in hun standaard-pakket op te nemen?

Styles die we volgens mij nietniet meer hoeven aan te bieden

Agric Ecosyst Environ (CEH).ens
Ann Bot(Lond) (CEH).ens
Archives of biochemistry and biophysics (WUR).ens
Biometrika(WUR).ens
Climatic Change (CEH).ens
Ecography (CEH).ens
Ecol Model (CEH).ens
Ecotoxicology & environmental safety (WUR).ens
Entomol Exp Appl (CEH).ens
Environ Pollut (CEH).ens
Environ Toxicol Chem (CEH).ens
Environment and Planning B (WUR).ens
Environmental Toxicology & Chemistry (WUR).ens
Ergonomics (WUR).ens
FEMS Microb Ecol (CEH).ens Aannemende dat dit gedekt wordt door “FEMS journals” op Endnote.com
FEMS Microb Lett (CEH).ens Aannemende dat dit gedekt wordt door “FEMS journals” op Endnote.com
Forest Ecology and Management (WUR).ens
Forestry (CEH).ens
Freshw Biol(CEH).ens
Global Biogeochem Cycl (CEH).ens
Global Change Biol (CEH).ens
Grass and Forage Science(WUR).ens
Holocene (CEH).ens
Ibis (CEH).ens
J Animal Ecology (CEH).ens
J Environ Monit (CEH).ens
J Expl Bot (CEH).ens
J Fish Biol (CEH).ens
J Microbiol Meth (CEH).ens
J Nutrition (WUR).ens
J Occup Environ Med (WUR).ens
J Theor Biol (CEH).ens
Journal of Cell Science (WUR).ens
Journal of Experimental Biology (WUR).ens
Journal of the Science of Food and Agriculture (WUR).ens
Livestock Production Science (WUR).ens
Mar Ecol Prog Ser (CEH).ens
Mol Ecol (CEH).ens
Molecular Plant Microbe Interactions (WUR).ens
Molecular Plant Pathology (WUR).ens
New Phytologist (WUR).ens
Occupational Medicine (WUR).ens
Physiologia Plantarum (WUR).ens
Plant and Cell Physiology (WUR).ens
Plant and Soil (WUR).ens
Plant Biology (WUR).ens
Plant Biotechnology Journal (WUR).ens
Plant Cell Reports (WUR).ens
Plant Physiology (WUR).ens
Protein Expression and Purification (WUR).ens
Sci Tot Env (CEH).ens
Soil Use Mgmt (CEH).ens
Tellus A and B (CEH).ens
The Plant Cell (WUR).ens
The Plant Journal (WUR).ens
Theoretical and Applied Genetics (WUR).ens
Water Soil Pol (CEH).ens
Weed Research (WUR).ens

Styles die we mijns inziens wel moeten blijven aanbieden

Am J Potato Res (WUR).ens
Appl Geochem (CEH).ens
Aquat Conserv (CEH).ens
Arch Hydrobiol (CEH).ens
Avian Pathology.ens
Biodiv and Cons (WUR).ens
Biol Cons (CEH).ens
Chemical Engineering Sci (UMIST).ens
Computers, Environment and Urban Systems (WUR).ens
Dev & Comp Immunol (WUR).ens
Euphytica (WUR).ens
European Journal of Agronomy (WUR).ens
European Journal of Plant Pathology (WUR).ens
Food Hydrocolloids (WUR).ens
Fruit Varieties Journal (WUR).ens
Hydrobiologia (CEH).ens
Hydrol Earth Syst Sci (CEH).ens
Hydrol Proc (CEH).ens
IFAC (WUR).ens
Int Arch Occup Environ Health (WUR).ens
Int J Geograph Inf Sc (WUR).ens
Int J Rem Sensing (CEH).ens
International Federation of Automatic Control Publications (WUR).ens Is dit hetzelfde als IFAC?
Intl J Parasit (CEH).ens
J Biogeog (CEH).ens
J CIWEM (CEH).ens
J Envir Mgmt (CEH).ens
J Environ Radioact (CEH).ens
J Trop For Sci (CEH).ens
J Veget Sci (ENS).ens
Journal of Biotechnology (WUR).ens
Journal of Plant Physiology (WUR).ens
Journal of Process Control (WUR).ens
library document supply form (WUR).ens Werkt dit nog , je moet nu toch online aanvragen?
Mediators of Inflammation (WUR).ens
Molecular Breeding (WUR).ens
NJAS Wageningen journal of life science (WUR).ens
Nutr Cycl Agroecos (WUR).ens
Photosynthesis Research (WUR).ens
Photosynthetica (WUR).ens
Plant Science (WUR).ens
Postharvest Biology and Technology (WUR).ens
Rad Environ Biophys (CEH).ens
Safety Science (WUR).ens
Scand Forres (CEH).ens
Soil Biol Biochem (CEH).ens
Weed Science (WUR).ens
Advertenties

2 Reacties

  1. Wat jij voorstelt dat weg kan kan inderdaad weg. Het library supply form mag zeker ook weg.

  2. Mijn ervaring is dat veel door EndNote aangeboden styles niet kloppen. Zelfs niet als ze heel recent zijn. Ik ben er dus niet voor om styles weg te gooien zonder gecheckt te hebben welke van de twee het beste is.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: