Filters, styles en connection files EndNote web

Ik heb vandaag aan EndNote Web de filters, styles en connection files toegevoegd die specifiek voor de WUR gemaakt zijn. Voor het toevoegen van deze files ben ik uitgegaan van de files die staan onder de directories Styles, Connections en Filters die staan op Apps/EndNote op W (dit zijn de styles, connection files en filters die ook meekomen bij de installatie van de lokale EndNote). Het gaat in totaal om 139 styles, 18 filters en 6 connection files.

Binnen EndNote Web staan deze WUR-specifieke styles, connection files en filters tussen de overige styles, connection files en filters die EndNote standaard aanbiedt. Alles analoog aan de lokale versie van EndNote.

Nieuwe styles, filters en connection files zijn via admin account (die Hugo en ik hebben) toe te voegen. Daarom wil ik jullie vragen om een nieuwe versie van een filter, connection file of style ook naar hugo of mij te sturen zodat we hem erbij kunnen zetten op EndNote web. Denk hierbij er trouwens ook aan deze op apps van de W schijf te laten zetten zodat bij een volgende installatie van EndNote de file mee geïnstalleerd wordt.

Vriendelijke groeten, Marco

Advertenties

(Patent) informatie voor Ontwikkelingslanden

In aanvulling op de poster voor de informatiemarkt over toegang tot wetenschappelijke bronnen voor ontwikkelingslanden: de WIPO (World Intellectual Property Organization) heeft een nieuw porgramma gestart, aRDi ( http://www.wipo.int/ardi/en/ )  Het gaat om een betrekkelijk klein aantal uitgaven,  maar ik dnek dat het wekl belangrijk kan zijn voor instituten.

Ervaringen uit het onderwijs naar het gebruik van de digitale bibliotheek

Zoals bekend zijn Annemie, Marja D., Corrie en ik aan het nadenken over mogelijke acties als reactie op de uitkomst van LibQual enquête. Daaruit bleek dat de verwachtingen van de gebruikers met name op het gebied van “Information Control” hoger waren dan het niveau waarop dat nu wordt ervaren.

In een eerste gesprek kwamen we er achter dat we wel veel veronderstellingen hebben over de verschillende groepen gebruikers van de elektronische bibliotheek, maar dat we eigenlijk even weinig van hen weten als van de gebruikers van de Forum-bibliotheek, voordat we een gebruikersonderzoek m.b.t. de fysieke bibliotheek hielden.

Om meer te weten te komen over de gebruikersgroepen en hoe de gebruikers de digitale bibliotheek gebruiken en wat ze er van verwachten werken we daarom aan een voorstel voor een gebruikersonderzoek. Daarbij denken we zowel aan een enquête als aan het afnemen van interviews, of een combinatie van beiden.

Voordat we naar de gebruikers toe gaan is het goed om te kijken wat we al weten of kunnen vermoeden over onze gebruikers. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar resultaten van eerder onderzoek en eerdere ervaringen.

De informatiespecialisten hebben ervaringen opgedaan in het onderwijs. De vraag is of we op grond van interactie met studenten/cursisten of van examens iets kunnen zeggen over knelpunten in de elektronische bibliotheek. We willen de discussie daarover via commentaren op deze blog-post beginnen, en vragen hierbij een ieder om de ervaringen met deze doelgroep als commentaar op deze blog-post te noteren.

We zijn benieuwd naar jullie reactie

Baas in eigen Kindle

Als we Kindle’s gaan propageren voor elektronische boeken, is het volgende verhaal uit de Guardian misschien interessant over de rechten die gebruikers hebben op de informatie op hun kindle, zie http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jul/22/kindle-amazon-digital-rights

De velden tekst en toelichting bij links in de catalogus

Als je nu een link in de catalogus (of een van de documentatiebestanden) zet kun je daarbij een veld tekst en een veld toelichting invullen.

Daar gebeurt het volgende mee:

In de situatie dat er maar 1 link is naar full text (of een website of database) wordt er in het korte formaat met de tekst niets gedaan. De link komt dan gewoon achter de titel.

Zijn er meerdere links, dan komen die onder de titel te staan, in dat geval wordt het veld gebruikt als linktekst. Dat is bijvoorbeeld handig als je van een titel meerdere afleveringen of delen wilt linken. Je ziet dan direct welke er zijn en welke je moet hebben.
Is er een link naar een table of contents (toc) of een bijbehorende website (weblin) dan wordt de tekst gebruikt als linktekst.

In het lange formaat wordt de tekst altijd gebruikt als linktekst.

Het veld toelichting is niet direct zichtbaar, maar verschijnt in het witte gedeelte van de cluetip die je te zien krijgt als je met de muis over de link heen gaat. Dit gebeurt zowel in het lange als in het korte printformaat.

Bekijk als voorbeeld maar eens het korte en lange formaat van de volgende titels:

Een bijenzwerm in je tuin
The variation of animals and plants under domestication

Demofilmpje aanvragen uit STACKS

Vorige week heeft Jorik Booij een Engelstalig demofilmpje gemaakt over het opvragen van een publicatie uit het gesloten magazijn.

Dat filmpje is gelinkt in de Quick Introduction pagina en ik heb er een item van gemaakt in de FAQ.

Misschien is het handig om het op nog meer plaatsen te linken.

Oude interviews met gebruikers

Corrie van Zeist, Marja Duizendstraal, Annemie en ik zijn n.a.v. de discussie over Libqual / Information Control aan het nadenken over mogelijke onderzoeksvragen voor een vervolgonderzoek. Het is daarbij interessant wat we in het verleden op dit punt hebben gedaan. Een aantal verslagen zijn te vinden (Maurits van de Graaf, Han Na). Siommigen wisten nog te herinneren dat eind jaren negentig informatiespecialisten op instigatie van Henk Slijkhuis interviews met gebruikers hebben gehouden. Heeft iemand daar nog een verslag van?