Alert i.p.v. Nieuwsbrief?

De wekelijkse nieuwsbrief stopt per 1 juli. Wellicht is een alert op LibLab een alternatief.

Dat doe je zo: ga naar https://portal.wur.nl/sites/LibLab/. Je klikt op ‘Aankondigingen en gebeurtenissen’. Dan krijg je een overzicht van alle berichten met in de linkerkolom een aantal acties, waaronder Waarschuw mij. Daar klik je op en in het volgende scherm kun je kiezen waarvan je een waarschuwing wilt ontvangen en hoe vaak. Vervolgens klik je op OK en krijg je een mailtje dat je een waarschuwing aangemaakt hebt.

Met dank aan Jos.

Scripties Online

Het uploaden van scripties via het studieregistratiesysteen (AIR) wordt eind september in productie genomen. De cijferadministratie loopt nml. van 1/10 tot 1/10. Kort voor deze datum wordt er o.a. een bijeenkomst georganiseerd voor invoerders (leerstoelgroepen) onder auspiciën van het OWI.

Full text search in EndNote X2

Er waren problemen gemeld met de EndNoteX2 optie Find full text bij downloads van Scopus. Ik heb wat dingen uitgeprobeerd en herken wat patronen.

In Scopus is het probleem, dat het DOI nummer niet in het juiste EndNote veld (DOI) terechtkomt, maar in het veld Notes. Ik heb het RefMan Ris filter zodanig aangepast, dat het nu wel goed gaat (zie voor file: W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters\RefMan Ris.enf). Zet deze file in de directory C:\program files\EndNote X2\filters en overschrijf daarmee de oude, dan komt het nummer wel in het goede veld terecht. Het DOI nummer moet natuurlijk wel in de download zitten (Complete format of Specifiy fields to be Exported).

In Web of Science gaat het meestal goed, ook als er geen DOI nummer aanwezig is, behalve als het record geen Journal article is. Hier vindt herkenning plaats op basis van het ISI nummer.

Bij CAB Abstracts(OvidSP) wordt het DOI nummer als link in het DOI veld gezet, bijv. http://dx.doi.org/10.1016/S0268-005X(03)00040-7. Afhankelijk van het tijdschrift gaat dit wel of niet goed. Het werkt meestal wel met het kale DOI nummer: 10.1016/S0268-005X(03)00040-7

Voor PubMed wil ik het nog uitzoeken, maar daar was vandaag iets vreemds mee aan de hand.

groeten, Marianne