Verschillen endnote X en XII

Ik heb ter voorbereiding op vergadering maandag en kursus dinsdag op W:\FB\BIB\SCM\EndNote\EndNote Advanced manuals een bestand 20090519_hb_endnoteXadvanced_mrt2009.pdf gezet met in commentaren de verschillen tussen EndNote X en XII voor wat betreft de inhoud van de advanced kursush

Advertenties

Stand van zaken e-readers

Dit filmpje kwam ik tegen op de site van het Financieel Dagblad. Ondanks de sombere kop ziet de verteller het wel zitten met e-book readers. Hij krijgt er ook elke dag 2 kranten op.

EBSCO heeft aangekondigd dat ze 750 kranten van over de hele wereld dagelijks gaan leveren voor de Iliad, een institutioneel abonnement kost $3000 per jaar.

Vragen over nieuw veld in OvidSP Endnote filters

Als je bij de resultaten van een OvidSP zoekactie het boxje ” Include link to each record” aanvinkt en je de resultaten opslaat in “Reprint Medlars” formaat opslaat wordt er een veld toegegoegd met het label XL  –

Marco had dit veld opgenomen in ons CAB OvidSP filter; ik heb het daarna ook in de andere OvidSP filters. De nieuwe versie staat op http://library.wur.nl/endnote/filters/  en wordt ook meegeinstalleerd.

Op dit moment wordt het OvidSP XL veld geimporteerd in het Endnote URL veld. Ik vroeg me af of dat geen problemen kan geven met Output styles het URL meekomt voor algemeen toegankelijke elelktronische bronnen. Er komt dan ook een URL mee dat voor de meeste lezers niet bereikbaar is omdat ze niet bij OvdSP kunnen.

Graag jullie commentaar

Hugo

PS Wouter kwam er achter dat Endnote XII beschikbaar is voor distributioe via SURF. Men kon het al installeren en het wordt via de ICT balie te krijgen. Er is nu ook gevraagd om het in kursus-zalen te installeren.

Exit forumxx in item/annotatie

Vanaf heden is het niet meer nodig om in het veld item/annotatie forum.., fonas.., fopgo.. te zetten om een automatische signatuur te kunnen maken

Wel worden de informatiespecialisten verzocht om als ze iets in de open access boekencollectie willen plaatsen BOOKS in te vullen in het veld voor collectienaam. Degene die het boek moet plaatsen krijgt dan direct de knop te zien waarmee hij de signatuur kan toekennen.

(Dit geldt natuurlijk niet voor dissertaties en werken in de studiecollectie)

Automatische plaatsing niet-uitleenbare werken

Kennelijk is er nog onduidelijkheid omtrent de automatische plaatsing van niet-uitleenbare werken of “naslagwerken” (zie post januari 12, 2009). Er is besloten de automatische plaatsing van niet-uitleenbare werken vooraan de hoofdrubriek op te heffen. Irene heeft dit in februari 2009 doorgegeven aan AOB (zie Fogbugz case 566). De wijziging is nog niet doorgevoerd. Wil je momenteel een niet-uitleenbaar werk in een rubriek op onderwerp plaatsen: N verwijderen, etiket printen, en vervolgens N weer toevoegen. Als de wijziging is doorgevoerd en je wilt een niet-uitleenbaar werk voor de hoofdrubriek (als naslagwerk plaatsen): dit aangeven op de strook.

HipHop over Open Access

Je moet natuurlijk wel van Hiphop houden

http://www.youtube.com/watch?v=dA6QvilsirI