Seriewerken in toonkast

Veel delen uit boekseries verdwijnen na catalogiseren, klasseren en stickeren meteen naar het magazijn.  Ze worden dus nooit geplaatst in de toonkast. Wil je dat dit toch gebeurt, zet dit dan expliciet op de strook.

ISI 700 lijst van regionale titels

De lijst met 700 regionale WoS-titels is binnen, te vinden op w:\…\scm\Web-of-Knowledge

Regional journals in Web of Science

Scopus wordt groter en groter, dus heeft men bij Thomson Reuters bedacht dat een uitbreiding van WoS met regionale tijdschriften toch wel gewenst is. In een persbericht van vorige week werd meegedeeld dat er 700 tijdschriften worden toegevoegd. Ik heb gevraagd om een lijst van titels, maar ontving slechts onderstaand overzicht. Hoewel er gezegd wordt dat het alle uitstekende wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften zijn lijkt enige zorg over het behoud van kwaliteit bij toenemende kwantiteit wel op zijn plaats. Dat geldt zowel voor WoS als Scopus.

700 REX titles – summary

Region

A&H

AB&ES

CM

EC&T

LS

PC&ES

S&BS

Total

AP

6

26

45

28

13

32

49

199

EU

40

50

70

46

16

51

91

364

LA

7

24

16

10

4

8

11

80

MA

8

8

11

5

5

4

9

50

NA

0

0

6

0

0

0

1

7

Total

61

108

148

89

38

95

161

700

Subject areas

A&H – Arts and Humanities

AB&ES – Agriculture Biology & Environmental Sciences

CM – Chemistry

EC&T – Engineering, Computing & Technology

LS – Life Sciences

PC & ES – Physics, Chemistry, and Earth Sciences

S & BS – Social and Behavioral Science

Regions

AP – Asia Pacific

EU – Europe

LA – Latin America

MA – Middle East and Africa

NA – North America

Webometrics, Informetrics and Scientometrics

Als we het in het komend jaar zo druk krijgen met citatieanalyses, is het dan niet aardig als een of meer van ons het vierde International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) in Berlijn bezoekt of bezoeken? Ik kan zelf niet eind juli begin augustus.

Hans

TILT is terug

Ter info en wat vinden we ervan en wat doen we ermee?

De Nederlandse versie van de Texas Information Literacy Tutorial, TILT, is weer alive & kicking!

Met deze instructiemodule leren gebruikers snel en systematisch informatie zoeken – beyond Google, als het ware.

En wat meer is: TILT is gratis! Ga naar www.tilt.ihol.nl en maak vrij gebruik van TILT.

De Nederlandse versie van TILT is een product van IHOL, de stichting Infostructuur Hoger Onderwijs Nederland (TILT Copyright © 2003 / Stichting IHOL / Versie 2.0) Voor de revisie van TILT zijn wij speciaal dankbaar: Hans Roes, Jacobs University Bremen en Rebecca Scholte, Universiteit van Tilburg.

Voor meer informatie over TILT bel of e-mail IHOL.