Google Scholar alternatief voor Compendex

In onderstaand artikel wordt de dekking van Google Scolar vergeleken met die van Compendex. Google Scholar komt hier heel gunstig uit naar voren, vooral voor de meer recente literatuur.

Misschien is het tijd dat we Google Scholar een prominentere plek in de portals geven

John J. Meier, Thomas W. Conkling, Google Scholar’s Coverage of the Engineering Literature: An Empirical Study, The Journal of Academic LibrarianshipVolume 34, Issue 3, , May 2008, Pages 196-201.
(http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.acalib.2008.03.002 )
Abstract:
Google Scholar’s coverage of the engineering literature is analyzed by comparing its contents with those of Compendex, the premier engineering database. Records retrieved from Compendex were searched in Google Scholar, and a decade by decade comparison was done from the 1950s through 2007. The results show that the percentage of records appearing in Google Scholar increased over time, approaching a 90 percent matching rate for materials published after 1990.

Advertenties

Vergaderdata opleidingscommissies (infolit promotie!)

Tijdens de laatste bibliotheekcommissievergadering van ESG werd gesuggereerd presentaties te houden op bijeenkomsten van opleidingscommissies. Een goede plek voor promotie van informatievaardigheden. Het proberen waard dus. Het vergaderschema heb ik op W: in de hoofdfolder Informatievaardigheden gezet.

Of ook: https://portal.wur.nl/sites/owi/Shared%20Documents/Opleidingscommissies/Meeting%20dates%20Opcie%202008.doc

Website MOS (Modular Skills in MSc)

A website providing information about the MOS-modules is launched today at www.mos.wur.nl (login with WUR account). It describes all MOS-modules as well as general information about the course.

Demo Aquabrowser

Op dinsdagmiddag 3 juni van 14.00-16.00 uur is er in zaal 251 een demo van Aquabrowser door Helga van Gelder van Medialab.

Een aantal van jullie is hiervoor al via Calendar uitgenodigd. Als er nog anderen zijn die deze demo willen bijwonen kunnen die zich bij mij aanmelden. (Het aantal plaatsten in zaal 251 is beperkt, bij 15 houdt het echt wel op.)

Irene

RefAware

Gisteren zag ik op de Infodag in Amsterdam een interessante presentatie van RefAware.
Via RefAware kun je attenderingen nemen op een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften en andere bronnen, volgens de maker 8000 in getal. Het is gebaseerd op RSS en ook prepublications worden meegenomen.

Op http://www.refaware.com/journalcoverage.aspx staat een bronnenlijst. Die bevat 6928 tijdschrifttitels. Daarvan hebben wij er volgens een korte vergelijking ongeveer 3000. (Ik vraag me af wat die overige 1000 bronnen zijn, maar OK, het is een nieuw product.)

RefAware sluit nauw aan op RefWorks, maar je hebt dat pakket niet nodig om ermee te kunnen werken, je kunt ook records downloaden als tekst of in RIS-formaat. In een volgende versie kun je ook je eigen SFX-knop erin opnemen.

Ik denk dat het zeker de moeite waard is om hiernaar te kijken en er ook wat gebruikers naar te laten kijken. We kunnen uiteraard een trial krijgen, we moeten alleen even plannen wanneer dat handig uitkomt.

Wil iemand dit gaan trekken?

Gebruikersonderzoek WoS vs Scopus

Bij Bert Zeeman, een beetje adjunct, lees ik net dat Maurits van der Graaf bij de bibliotheek van de UVA gaat helpen met een gebruikersonderzoek van Scopus en Web of Science. Eind dit jaar willen ze een goed gefundeerde beslissing kunnen nemen omtrent welkk database de voorkeur gaat krijgen. De UVA heeft niet de middelen om deze twee databases naast elkaar aan te kunnen bieden.

In het onderzoek willen ze nadrukkelijk ook geesteswetenschappen betrekken. Ik denk dat geen van beide databases daar sterk in zijn. Maar interresant wordt dat onderzoek wel.

De blogs van bibliotheek Wageningen UR

Voor de wiki die de Nederlandse biblioblogosphere in kaart probeert te brengen heb ik eens een overzicht gemaakt van alle lopende blogs van “onze” bibliotheek. Met 10 lopende blogs doen we het behoorlijk goed wanneer je afgaat op de kwantiteit. Ik neem aan dat de kwaliteit als vanzelf sprekend is. De blogs van docupublishing zijn bijzonder te noemen. Niet alleen omdat de integratie van blog in onze website goed mooi is.

Sinds kort kan je het blogspotadres helemaal niet meer bezoeken, je wordt automatisch naar de library.wur.nl site omgeleid. Of dat laatse een “viable” techniek is valt nog te bezien. Wanneer je deze link volgt http://dps-gkn.blogspot.com/ wordt in een keer duidelijk wat ik bedoel. Ik kan me niet voorstellen dat Blogger/blogspot er echt gelukkig mee is.  

Op het kerkhof van de blogs hebben we ondertussen ook ons eerste exemplaar bijgezet.