Innovatie en Inspiratie – een SURF seminar

Midden februari bezocht ik het seminar Innovatie en Inspiratie van de SURF Academy. Het ging over toepassingen van ICT in het hoger onderwijs met een vooruitblik van 3 à 5 jaar. Gepresenteerd werden projecten die in het kader van innovatieprogramma’s van Surfnet zijn uitgevoerd. Thema’s die aan de orde kwamen waren web lectures, virtuele werelden, augmented reality, mobiel leren, digitale didactiek en 4K-video. Het programma en alle presentaties (video/ppt) zijn te bekijken.

Ik ging er uiteraard heen om ideeën op te doen voor het onderwijs in informatievaardigheden. Was het inspirerend? Jawel, geholpen door de prima ambiance van het Utrechtse Media Plaza,  de 200 enthousiaste bezoekers en een aantal interessante presentaties.

De keynote “Van Onderwijsinstelling naar Learning Space” door Matthijs Leendertse van TNO gaf mij een mooi en ook wel overtuigend beeld van de ontwikkelingen we in het onderwijs kunnen verwachten. Zijn horizon was het jaar 2020 en het verhaal gebaseerd op o.a. onderzoek voor de Europese Commissie met betrekking tot de toekomst van het leren. Het ging om de veranderende leeromgeving en trends. Zeker de moeite waard om deze presentatie nog eens rustig te bekijken.

Van de parallel sessies koos ik bij het mobiel leren voor de lezingen over web lectures, waarvan ik het “live taggen” van die lectures interessant vond. Verder ging ik naar Serious Gaming presentaties maar wederom kwam ik tot de conclusie dat gaming voor onderwijs blijft steken in het veelbelovend zijn. Geen spectaculaire doorbraak met mooie practische toepassingsmogelijkheden, al vond ik de Wiki-games van Peter van Rosmalen van de Open Universiteit in zijn eenvoud wel aardig.

Ik miste dus de ongetwijfeld interessante presentatie van Sytze de Bruin uit Wageningen (De Lerende Kaart) en meer over augmented reality en 4K-video. het wachten is op een regenachtige namiddag om die presentaties nog eens te bekijken.

Er was ook nog een demomarkt waar ik naarstig speurde naar mogelijkheden om via je smartphone in een bibliotheekruimte een routing te krijgen naar de plank waar het door jou gezochte boek staat. Uiteraard vanuit de catalogus op je smartphone die er hopelijk binnen korte tijd komt. Uit gesprekken met mensen die die software demoden loopt het een beetje vast op het feit dat dat gps het niet echt lekker doet binnen een gebouw.

Tenslotte werd aan het eind van de dag de innovatieregeling 2011 geintroduceerd, het gaat om € 10.000,- per project en de thema’s zijn: Leren op afstand/Online samenwerken, Augmented reality, Nieuwe  videotoepassingen, 4-K video. Vóór meer info naar de website met het reglement innovatieregelingen. Als we iets willen moeten we snel zijn, vóór 1 april indienen.

Hans

Minisymposum: How to write a world-class paper

Op 19 april organiseert Bibliotheek Wageningen UR in samenwerking met Elsevier Science voor de tweede keer een minisymposium voor publicerende Wageningse onderzoekers over het publicatieproces en -strategie onder de titel How to write a world-class paper. Tijdens deze middag richten we ons op (jonge) Wageningse onderzoekers en PhD-er’s. We vertellen hen over de ins en outs van het publicatieproces en hoe je als onderzoeker zelf invloed kunt uitoefenen op het succes van je publicaties.

De verwachte sprekers zijn:

  • Prof. Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University, die het minisymposium zal openen.
  • Floortje Flippo, Elsevier Science, over het publicatieproces gezien vanuit de uitgever.
  • Prof. Willem de Vos, o.a. winnaar Spinozaprijs en de Advanced Grant of the European Research Council (ERC) en editor van het tijdschrift Current Opinion in Biotechnology, vertelt over zijn ervaring met het publicatie- en editingproces.
  • Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij Bibliotheek Wageningen UR, houdt een inleiding over publicatiestrategie onder de titel Publiceren voor impact.

Het symposium is van 13.30 tot 17.00 uur in de grote collegezaal van het Wiskundegebouw, gebouw 308, Dreijenlaan 4, Wageningen. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Deelname is gratis, deelnemers moeten zich registreren.

Aan de slag met “data curation” en “data repository

Onze bibliotheek is eind vorig jaar begonnen met wat mogelijk een nieuwe vaste activiteit gaat worden.
Het gaat om het hulp bieden aan de Wageningse onderzoekers bij het opslaan en toegankelijk maken van hun onderzoeksdata. Een enkele maal werden we al benaderd door een onderzoeker die zijn data duurzaam wilde opslaan. Steeds meer financierders van onderzoek stellen ook als voorwaarde dat dit gebeurt. Andere universiteitsbibliotheken in binnen- en buitenland hebben dit onderwerp al opgepakt.

Op 14 december werd een bijeenkomst gehouden met als doel:  Het peilen van de behoefte binnen de Wageningen UR onderzoeksgemeenschap aan activiteiten van de bibliotheek op het gebied van “Data repositories en Data Curation”. Elf onderzoekers van verschillende disciplines kwamen bijeen met Hugo, Marco, Jacquelijn, Wouter en Hans van de bibliotheek. Via een vragenrondje werd gepeild wat er bij de verschillende onderzoeksgroepen gebeurt. Vervolgens waren er presentaties over de rol van bibliotheken van Gail Steinhart van Cornell  University via Skype! en ons nieuwe hoofd Digitaal Productiecentrum Jacquelijn Ringersma, over haar vorige werk bij het Max Planck Instituut in Nijmegen. Ten slotte werd er gediscussieerd over hoe de bibliotheek nu met dit onderwerp verder kan.
Enkele conclusies zijn:
Er bestaan vele verschillende onderzoeksdisciplines binnen Wageningen UR, daarom is één enkele bewaarplaats niet noodzakelijkerwijs zinvol. De verschillende bewaarplaatsen voor de diverse disciplines zouden dan wel dezelfde methodologie kunnen delen.
Men moet zich meer bewust worden van de dataproblematiek en discussie in brede kring is gewenst met name over zaken als:
Welke datasets zou je moeten opslaan en met welk doel?
Onder welke voorwaarden kun je data hergebruiken en hoe bescherm je de rechten van de eigenaren?

Voorgesteld werd te bestuderen aan welke voorwaarden dataopslag moet voldoen (“requirement study”)
Ook werd voorgesteld om kleinschalig te beginnen en te ervaren welke zaken zich aandienen, eerder dan te proberen vooraf te bedenken wat zich voor zal doen. Een kleinschalige activiteit die op korte termijn tot stand kan worden gebracht is het faciliteren van opslag van datasets als supplementaire informatie voor tijdschriftartikelen.

Tenslotte werd voorgesteld om contact op te nemen met DANS en misschien het 3TU datacentrum om te bezien welke mogelijkheden er voor samenwerking zijn en of er gebruik kan worden gemaakt van hun infrastructuur.

“Is There a Future for the Conventional Abstracting and Indexing Services?”

Dit artikel http://journals.sfu.ca/iaald/index.php/aginfo/article/view/165 “presents findings from a study done at the University of Arkansas, Fayetteville, identifying undergraduate and graduate biology students’ preferences for information sources both before and after instruction.”

Worldcat Local

N.a.v. het rapport over Discovery tools een paar opmerkingen over Wroldcat local. Ik heb er in een ander verband naar gekeken, en ervaar een paar dingen anders dan in het rapport wordt beschreven. Om elk misverstand te voorkomen: ik ben er geen voorstander van dat we op Worldcat local overgaan als discovery tool of anderszins.

Worldcat Local heeft zich ontwikkeld tot een Integrated library System in de “cloud”. Het richt zich daarmee vermoedelijk  op veel kleinere bibliotheken. De disruptive librarian blog bespreekt de ontwikkelingen http://dltj.org/article/worldcat-local-quick-start/. Het stelt terecht de vraag: wat nu als je uit de cloud terug wilt naar een lokaal systeem?

In tegenstelling tot wat er gezegd wordt in het rapport in 1.1  is het heel goed mogelijk om locale bestanden toe te voegen (zie http://www.oclc.org/us/en/batchprocessing/default.htm )  Mijn probleem met Worldcat is met name dat dat zo makkelijk gaat en ze niet erg goed zijn in dedupliceren.

Het is ook mogelijk om holdings elektronische tijdschriften toe te voegen (zie http://www.oclc.org/eserialsholdings/ ) Overigens voor zover ik kan zien niet uit SFX.

Hugo

EduSupport Docentendag

Op donderdag 16 december is weer de jaarlijkse EduSupport Docentendag met lezingen en workshops over BlackBoard 9.1, toepassing van tussentijdse toetsen in onderwijs, het digitale schoolbord, en nog meer leuke onderwerpen. Het volledige programma en aanmelden kan via deze website: http://edusupport.wur.nl/nl-nl/Overig/docentendag/Pages/Default.aspx .

EndNote connection files voor documentatiebestanden en catalogus

Beste collega’s,

Hugo en ik zijn bezig geweest om de EndNote connection files voor de documentatie bestanden Consumer and Household Studies, Land-Bodem-Water, Hydrotheek en ARTIK als ook voor de catalogus aan te passen zodat records zo volledig mogelijk in EndNote geladen worden bij online zoeken. De EndNote connection files maken gebruik van MARC records en het blijkt nu dat niet alle informatie in EndNote binnen komt bij zoeken via de connection files.
Records zijn wel goed in EndNote binnen te halen door gebruik te maken van export functionaliteit (via RIS format).
Dit is vanuit ieder databestand of vauit de catalogus prima te gebruiken. Het voorstel van Hugo en mij is dan ook om van de connection files verder af te zien en gebruikers alleen op de export via RIS te wijzen voor de documentatie bestanden en de catalogus.

Vriendelijke groeten, Marco

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Wijzigingen in OvidSP 3.0

Zoekingangen
SilverPlatter Search is vervallen. “Ovid Advanced Search” heet nu “Advanced Search”

Navigatie en algemene layout
Om terug te keren naar het beginscherm moet je niet meer op de knop ” Main Page” klikken, gaat nu via tabblad “Search”.
Maar als je via search tools naar bv de thesaurus bent gegaan (en besluit om niet via de thesaurus een zoekactie uit te voeren) moet je wel de knop “Main Search Page” gebruiken om weer naar het zoekscherm terug te keren!
Behalve het tabblad Search is er ook een nieuw tabblad “My Workspace”( zie verderop voor uitleg hierover. (het tabblad Journals moet nog worden weggehaald).
De layout van Ovid 3.0 is overal wat strakker en helderder geworden, kleuren zijn aangepast.

Change database
Naar andere database gaan gaat niet meer via de knop Change Database, maar via de link Ovid Resources (onder Selected resources),  zit wel erg verstopt.

Inloggen
Inloggen ging eerst via “Personal account” knop, nu via “My account” knop.

Database Field Guides
Knop database field guide is verdwenen, nu kun je deze guide vinden via de knop  “i” voor de geselecteerde database (onder Selected Resources).

Zoeken in meer databases tegelijk
De databases waarin je zoekt staan nu getoond vlak onder de tabs Search fields enz bij Selected Resources (is minder opvallend dan in de oude situatie). Opm. de problemen die we eerder signaleerden bij het zoeken in meer databases zijn helaas nog niet opgelost.

Saved Searches/Alerts
De knop Saved Searches/Alerts is verdwenen, deze optie kun je nu vinden door op de tab My Workspace te klikken, daar vind je de optie  “My Searches & Alerts”, waar je je searches en alerts kunt vinden (optie View Saved bij Search History is wel gebleven).

Search Tools
De lay-out bij optie Search Tools is veranderd, nu worden via uitrolscherm aantal opties aangeboden (o.a. thesaurus, map term, permuted index enz.), map term staat default), was eerst via rijtje waar je radiobutton moest aanvinken.

Advanced Search, Multi-Field Search, Search Fields
Lay-out bij deze zoekingangen is veranderd (sommige knoppen vervangen door links, en deze zijn op een andere plaats te vinden), maar de functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven. 

Result Tools
In de oude situatie verscheen, na een zoekactie, in “linker frame”  Search Aid met o.a. “your search” en “narrow search” (subjects, authors, journals). In Ovid 3.0 is dit te vinden bij “Filter by” (te vinden onder de kop Result Tools in het linker frame), waarbij meer filtermogelijkheden worden aangeboden, en ook gefilterd kan worden op jaar of range van jaren.
Behalve de optie Filter by vind je onder Result Tools ook de optie Search Information, waar je zoekactie wordt weergegeven en wordt getoond hoeveel titels die actie heeft opgeleverd. Bovendien vind je daar de sorteeropties ( stond in de oude situatie boven de lijst met gevonden records).

Results Manager
Deze is verdwenen in de nieuwe situatie, er staan nu boven de lijst met resultaten 2 nieuwe knoppen, nl Email en Export, en als je hierop klikt krijg je de opties te zien die eerst in de Results Manager werden aangeboden.
Bij zowel Export als Email is er de keuze “select fields to display”, bij mail kun je kiezen voor Citation style (Ovid citation of Ovid Labeled Citation), bij export o.a. keuze export naar word, XML, EndNote, reprint/Medlars enz.

Selecteren van records voor export of mail
Je kunt een selectie van te mailen of exporteren records maken door titels één voor één aan te klikken, OF door vakje aan te vinken waarbij alle records geselecteerd worden, OF door range aan te geven (deze opties zijn te vinden boven de lijst met resultaten).
Bij My projects zit alleen een knop select all (of handmatig titels aanvinken)

Customize display
De knop Customize display is verhuisd naar linker frame (onder Result Tools). I.p.v. keuze voor record format ( Ovid, BRS, Medlars enz), krijg je nu 2 opties (select style to display), nl. Ovid Labeled Citation of Ovid Citation.
Verschillen tussen beide displays zijn o.a.: wel of geen scheidingstekens tussen auteursnamen, wel of niet tonen abstract, wel of niet kunnen doorklikken op descriptors enz. Het ene display is wat compacter dan andere.

Wij hebben Ovid gevraagd om als default het volgende display in te stellen (de gebruiker kan dat zelf naar zijn/haar eigen wensen aanpassen):
Style: Ovid Labeled Citation
Fields: TI, AU, SO, AB

Onze argumenten hiervoor waren:
-goede scheidingstekens bij presentatie auteurs
-mogelijkheid tot doorklikken op subject headings, auteurs etc.
-“compacte presentatie van het record”
-voordeel is dat je van alle records de abstracts ziet, en niet één voor één in het rechterframe hoeft aan te klikken.

De knop Reset display is helaas verdwenen.

In Ovid 3.0 staan boven de lijst met resultaten (via een link) de opties title – citation – abstract (laatste alleen bij Ovid Citation), dit is om snel een ander display te kiezen. De optie View All Abstracts is verdwenen (en vervangen door de bovengenoemde link Abstracts).

Alerts enz
Starten alert gaat op dezelfde als in oude situatie, nl via de knop More in Search History.

My workspace (met o.a. “My Projects” en “My searches & Alerts”)
Dit is een nieuwe optie in OvidSP, via My Workspace kun je je alerts, opgeslagen zoekvragen enz. bekijken.
Om deze optie te gebruiken moet je natuurlijk wel zijn ingelogd. 
Hier kun je ook projecten (mapjes) aanmaken, My Projects, waarin je records verzamelt. Je kunt records toevoegen aan jouw projects door ze te selecteren en op knop add to My Projects te klikken (daarna bestaand project kiezen of nieuw project aanmaken).
Via My projects kun je ook records mailen en exporteren.
Een overzicht van jouw My projects kun je ook vinden in het linker frame (onderaan)

Nieuw EndNote filter voor CSA

Er staat een nieuw EndNote filter voor de CSA databases op W:\APPS\EndNote\Distrib\Filters

Kijk gelijk even of je filters voor Agricola en RefMan RIS ook up to date zijn…

groeten, Marco

EndNote X4 manual

Hallo allemaal,
Er is een nieuwe EndNote manual: http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.pdf of http://library.wur.nl/desktop/services/manual/endnoteX4.

Toegevoegd is
– het importeren van PFDs in EndNote, waarbij automatisch een record aangemaakt wordt.
– Export vanuit Scopus
– Save/import vanuit CSA databases

Verwijderd is:
– Direct export vanuit Web of science via marked list (oefening hierover is ook verwijderd)
– Download+ import uit OvidSP

Echt anders is:
– Integratie met Word
– De-duplicatie

Groeten, Marianne